lördag 30 januari 2010

Revisorerna och Resurscentrum för barn

Det kan väl knappast ha undgått någon att situationen på Resurscentrum för barn (RCB) är mycket bekymmersam. Det har speglats i media och som ledamot i utskottet Barn och ungdom vet jag det ändå även om det har varit svårt att få en tydlig bild av problemen. Det är glädjande att revisorerna valt att göra en genomgripande granskning av RCB med en fyllig rapport. Revisorerna pekar på en rad fel och brister som måste åtgärdas (refererad i UNT 2010-01-28), också sådant som tidigare tagits upp i utskottet av bland andra undertecknad.

Ytterligare en rapport (som jag ännu inte läst) refereras kortfattat i UNT 2010-01-30 och behandlar uppenbarligen beredningen av ärenden i kommunen. Jag skulle verkligen välkomna om de flesta av kommunstyrelsens ärenden bereddes i utskotten. Det skulle ge bättre underbyggda diskussioner i politiken och ärendena skulle vara bättre förberedda i kommunstyrelsen.

Det finns säkert anledning att återkomma i den här frågan.

Ungdomsnätverket skapar historia i Tierp

Tierps Bio var nästan fullsatt i torsdags kväll när Ungdomsnätverkets film Äntligen fredag hade premiär. Spelfilmen visar vad som kan hända våra ungdomar - och som verkligen händer - i Tierp som på alla andra håll en vanlig fredag kväll. Den följdes av en gripande dokumentär med några ungdomars egna berättelser. Evenemanget är väl beskrivet i dagens UNT.

Det är en stor lycka att Ungdomsnätverket och alla ungdomarna finns och att det finns eldsjälar som Ulrica Hillerstig, Tierps enastående ungdomspolis. Den stämning som fanns och de löften om stöd som gavs den där kvällen borde borga för fortsatta framgångar. - "Ingen kan göra allt, alla kan göra något och många tillsammans kan göra mer".

fredag 29 januari 2010

Luftslottet som sprängdes?

Förre länspolismästaren i Uppsala län har häktats på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt och förberedelse till grov våldtäkt mot barn. Att något sådant överhuvud taget kan inträffa upprör naturligtvis oerhört och många uttrycker sin bestörtning. Samtidigt finns enligt media ett betydande antal kända namn som är intressanta i samma utredning. Upprördheten ska vara stor, men bestörtningen borde nog vara något mindre. Lyssna gärna på föreståndaren för Nationellt Centrum för Kvinnofrid, professor Gun Heimer, i Radio Uppland idag cirka 07.43.

Bestörtningen skulle kanske också vara något mindre om alla de som läst Stieg Larssons Millenium-trilogi, eller sett filmerna, verkligen hade tagit budskapet till sig. Även om helheten i trilogin är rätt osannolik, så gäller det inte delarna. Grova brott kan begås i alla samhällsgrupper. Men brotten försvåras om människor vågar se och ifrågasätta - och lyssna även på dem som oftast har svårt att göra sin röst hörd. Jag tror att strävan efter trygghet i den egna gruppen, rädslan att ifrågasätta, alltför ofta tillåts skapa otrygghet för andra som egentligen behöver tryggheten mycket bättre.

Till slut - självklart finns det väldigt många bra poliser. Bland annat det ska jag skriva om i ett senare inlägg.

Långt uppehåll

Det var länge sedan jag skrev, trots att det funnits mycket att skriva om. Jag måste lära mig att prioritera bloggen högre och att skriva fastän allt inte är enkelt. Nu kommer i alla fall en rad inlägg.

söndag 17 januari 2010

Dags att bygga nytt i Tierp

I dagens UNT kan man läsa att tillgången på bostäder i Uppsala är lägre än på mycket länge. "Under 2009 låg nyproduktionen på is. Samtidigt ökade inflyttningen kraftigt och följden har blivit en stor brist på bostäder, något som fortsätter att driva upp priserna i de flesta stadsdelar", skriver tidningen. Detta borde ge Tierp möjligheter att locka nya invånare. Det tar ju faktiskt inte just längre tid att sig från Tierps till Uppsala centrum, än att ta sig dit från stadens egna ytterområden.

Det borde alltså vara högt på tiden för kommunen att verkligen ta sig an bostadsfrågan. En viktig målgrupp är också de äldre, som vill flytta från villa till hyres- eller bostadsrätt. Eller som fullmäktiges beredning Omsorg och Livsmiljö skriver i sin utmärkta remissutgåva av äldreplanen Äldre 2020: "Kommunen ska skapa förutsättningar för byggande av olika
boendeformer och göra det attraktivt för olika aktörer att etablera, förvalta och driva
boenden avsedda för äldre". Kommunen behöver sina invånare - och vi behöver bli fler.

torsdag 14 januari 2010

Spara eller inte spara

Ibland - till och med ganska ofta - är den kommunala ekonomin rätt knepig. Den ekonomiska situationen är kärv, eftersom lågkonjunkturen ger minskade skatteintäkter. Man måste alltså vara extra försiktig med utgifterna.

Samtidigt är behoven på många håll stora, till exempel när det gäller våra barn och unga - både i skolan och på det sociala området. Det är naturligtvis oerhört viktigt att vi ger våra barn en bra start i livet. Och det är mycket billigare att arbeta förebyggande än att agera när problemen är stora. Problemet är att det kostar pengar nu. Hur ska man väga 10.000 kr idag mot 100.000 om två år eller 1.000.000 om fem år?

Jag menar att det är bättre att använda 10.000 idag även om det är svårt att skrapa ihop pengarna och jag menar att det är bättre att använda 100.000 än att låta problemen förvärras än mer. Vi bör försöka göra allt vi kan för att minska både lidandet och de framtida kostnaderna även om ett missriktat sparande kan ligga frestande nära till hands.

tisdag 12 januari 2010

Valfrihet i Tierp?

Hemtjänsten anlitar Samhall för att leverera maten till pensionärerna. Samhall köper all maten på Konsum. Hur kan man fatta sådana beslut? Felräkningen på badhuset var egendomlig, men det här är ju långt värre. Inte undra på att reaktionerna blivit starka i Arbetarbladet och UNT. Har beslutsfattarna hört talas om valfrihet? Det är väl ändå alldeles orimligt att det kommunala monopolet på hemtjänst tvingar en sådan lösning på medborgarna. Jag tycker att Gert Berlin från PRO har rätt i mycket i sin insändare i dagens UNT. Till exempel verkar det behövas ett pensionärsråd i kommunen för att undvika sådana här beslut.

Kommunen bör enligt min mening med det snaraste göra som många andra kommuner och införa kundval inom hemtjänsten. Då kan den som har hemtjänst anlita det företag hon eller han själv vill. Och då finns det kanske också företag som erbjuder både inköp och städning enligt kundens önskemål.