lördag 23 oktober 2010

Arbetsintegrerade sociala företag

I en debattartikel i Dagens Samhälle 20 oktober skriver Caroline Unéus (M) och Lelle Karlsson (V) från Regionförbundet Östsam i Östergötland om det som kallas Arbetsintegrerade sociala företag (ASF). Sådana företag är vanligare i en del andra europeiska länder och syftet är att anställa människor som har svårt att få en anställning på den nuvarande arbetsmarknaden. Detta ger givetvis positiva effekter både för den enskilde, för samhället och för gemene man. Kommuner kan bland annat genom sociala kriterier i upphandlingar trycka på för uppkomsten av sådana företag.

Detta är en tanke som kommunen och Regionförbundet på allvar borde pröva och dra nytta av erfarenheterna från Östergörtland!

Inga kommentarer: