lördag 23 oktober 2010

Arbetsintegrerade sociala företag

I en debattartikel i Dagens Samhälle 20 oktober skriver Caroline Unéus (M) och Lelle Karlsson (V) från Regionförbundet Östsam i Östergötland om det som kallas Arbetsintegrerade sociala företag (ASF). Sådana företag är vanligare i en del andra europeiska länder och syftet är att anställa människor som har svårt att få en anställning på den nuvarande arbetsmarknaden. Detta ger givetvis positiva effekter både för den enskilde, för samhället och för gemene man. Kommuner kan bland annat genom sociala kriterier i upphandlingar trycka på för uppkomsten av sådana företag.

Detta är en tanke som kommunen och Regionförbundet på allvar borde pröva och dra nytta av erfarenheterna från Östergörtland!

fredag 8 oktober 2010

Efter valet

Mer än en månad har gått sedan mitt förra inlägg och valet är över. Jag vill tacka dem som röstat på Folkpartiet och inte minst dem som röstat på mig personligen. Även om kryssen inte har räckt till för att klara alla spärrar för att bli personvald, känns det som ett stort förtroende att ha fått flest FP-kryss i kommunen i alla tre valen - ett förtroende att försöka förvalta väl.

Glädjande var att valdeltagandet ökade i alla valen och att alliansregeringen sitter kvar, så att den förda politiken kan vidareutvecklas och landet slipper ett icke trovärdigt regeringsalternativ. SD:s framgångar är däremot förstås väldigt beklagliga och har väl till en del orsakats av en under decennier misslyckad integrationspolitik.

Glädjande är också att alliansmajoriteten bibehålls i landstinget, om än med smal marginal. Jag tar för övrigt plats som ersättare i landstingsfullmäktige, vilket känns som en spännande möjlighet och utmaning.

Riktigt tråkig är Folkpartiets stora tillbakagång i kommunvalet i Tierp, som gör att vi tappar ett mandat i kommunfullmäktige (mitt - jag blir ersättare i nya fullmäktige). Det är min övertygelse att liberalismen behövs även i Tierp. Partiet måste naturligtvis diskutera resultatet ordentligt och bygga en organisation som kan bli ett tydligt och trovärdigt alternativ i valet 2014.