torsdag 24 juni 2010

Äntligen konstgräs i Tierp

Kommunstyrelsen beslutade i tisdags att godkänna planerna på en konstgräsplan i köpingen genom att arrendera ut den befintliga planen bredvid Aspenskolan för anläggningen, vilket Arbetarbladet skriver om 23 juni i två artiklar.

Det är imponerande och väldigt roligt att de olika klubbarna nu bildat en fotbollsallians, med energi och kapital att satsa på ett sådant välbehövligt projekt. Det är bra för fotbollen och indirekt för många andra idrotter och det är bra för kommunen som blir mer attraktiv. Tierp Arena, badhus och nu konstgräs - kanske kan Rotarys vision om 10.000 invånare i köpingen bli verklighet. Dags att börja bygga bostäder!

Myggen igen - nu i Tobo

Den 21 juni berättade UNT att översvämningsmyggen slagit till i Tobotrakten och plågar människor och djur. Tyvärr verkar kommunen ha varit oklar över vem som har ansvaret för anmälningar och åtgärder. Så ska det naturligtvis inte vara.

Klart är väl däremot att Naturvårdsverkets egensinniga och missriktade politik ställer till elände. Allt förhalande och krångel under de senaste åren har rimligen gjort att myggen kunnat föröka sig mycket mer och snabbare än vad de kunde ha gjort med en förnuftigare inställning från verkets sida. Ironiskt nog leder detta till att bekämpningsinsatserna nu måste bli större än vad de hade behövt vara. Så kan det gå om man blundar för verkligheten.

Resurscentrum för barn

För en månad sedan skrev jag om situationen vid Resurscentrum för Barn på den här bloggen. Nu har kommunstyrelsen levererat sitt svar på Socialstyrelsens kritik, vilket speglas i en artikel i UNT 24 juni. Situationen har förbättrats mycket och nyanställda fyller vakanserna. Frågan är bara om det räcker - arbetsbelastningen är ändå stor och kanske bör personalstyrkan utökas. Det är oerhört viktigt att vi nu får en hållbar situation på RCB. Missriktad sparsamhet kan ge stora kostnader på sikt. Därför är det mycket positivt att Arbetsmiljöverket gjort en inspektion och kräver att arbetsbelastningen mäts minst en gång per månad.

onsdag 16 juni 2010

Motorsport och gymnasier

I lördags visade Tierp Arena upp sig på torget i Tierp och bjöd på ett smakprov av mycket snabba bilar och motorcyklar. Jag kan inte påstå att jag är någon motorentusiast, men både fordonen (om man får säga så) och organisationen bakom tävlingarna var mycket imponerande. Om allt går i lås - vilket jag verkligen hoppas - blir det stortävling i Tierp redan om ett år.

Nu planeras det ju inte bara dragracing ute på flygplatsen utan inte minst halkbana och utbildning. Dessutom blir förstås flygklubben kvar. När det gäller utbildning har Yrkesakademin ansökt om att få starta ett fristående motorgymnasium med 153 elever efter tre år, vilket man kan läsa i UNT och Arbetarbladet (dagens nätupplagor). Utskottet Barn och Ungdom (där jag är ledamot) har enhälligt tillstyrkt ansökan (Skolinspektionen har avgörandet). Anläggningen och skolan kommer att vara en tillgång för Tierp, samtidigt som inverkan på Högbergsgymnasiet och andra skolor i länet blir liten eftersom motorgymnasiet vänder sig till elever från stora delar av Sverige.

Däremot avstyrkte utskottet ett stort antal ansökningar om fristående gymnasier i Uppsala och Gävle. Ansökningarna omfattade totalt nästan 5.000 platser efter tre år på en marknad som dels redan är överetablerad, dels minskar genom mindre elevkullar. Konkurrens är bra och kan höja skolornas kvalitetet, men stor överetablering kan ge drastiskt ökade kostnader för kommunen och det är enligt min och utskottets mening inte acceptabelt. Jag anser det inte heller rimligt att utsätta eleverna för risken av ett troligen betydande antal konkurser, som innebär förlorat tempo och förlorad tid. Att starta en skola innebär ett stort ansvar för lång tid.

tisdag 15 juni 2010

Bra förslag från regeringen

Regeringen föreslår att högstadieelever som läser franska, tyska eller spanska ska belönas med extrapoäng vid antagningen till gymnasiet, skriver UNT 15 juni. Ett mycket bra förslag! Sverige behöver fler språkutbildade och det måste löna sig att läsa även lite mer krävande ämnen. Jag hoppas att franskan kan leva kvar i Tierps skolor.

Terrorister på Forsmark

Angreppet mot kärnkraftverket i Forsmark har naturligtvis väckt stor uppmärksamhet i olika medier - några lokala länkar finns nedan. Mängder av kritik har riktats mot säkerheten vid verket och det på goda grunder, även om själva driften inte på allvar varit hotad.

Men tyvärr riktar sig inte kritiken i första hand mot den organisation och de individer, som sätter sig över lagen och demokratin. Likheten med andra fanatiska och terroristiska rörelser är påtaglig, låt vara att inget våld verkar ha förekommit. En likhet är också att även den här aktionen lockar (och förutsätter) fanatiker från olika länder, liksom vid kravaller i samband med toppmöten av olika slag och där fredliga och mer eller mindre berättigade demonstrationer urartar på olika håll i Europa. Den verkliga och föregivna miljörörelsen måste förstå att världen inte är en lekstuga. Och alla demokratiska partier måste kraftfullt ta avstånd från den här typen av aktioner.

Kärnkraften behövs och drivs i enlighet med demokratiska beslut. Säkerheten är en nationell angelägenhet och säkerheten måste förbättras. Aningslöshet får inte lämna vår energiförsörjning i händerna på antidemokrater och terrorister av olika schatteringar. Observera att detta gäller inte bara kärnkraftverk, även till exempel vattenkraftverk är känsliga installationer.

Artiklar: Arbetarbladet 14 juni och 15 juni, UNT 15 juni, Radio Uppland 15 juni, Svenskt Näringsliv 15 juni.

måndag 14 juni 2010

Opera i universitetsaulan

Det är inte så ofta man kan avnjuta opera på scen i Uppsala, men så var fallet i lördags kväll i universitetsaulan (fler föreställningar följer). Det var en alldeles utmärkt föreställning av Giuseppe Verdis Otello med skön sång av solister och kör och en alldeles nattsvart intrig som bygger på Shakespeares tragedi med samma namn. Vad jag inte kan förstå är att moderniteten tydligen kräver att kostymerna inte ska vara rimligt tidstypiska (handlingen utspelar sig på 1500-talet). Det stör åtminstone mig - när allt kommer omkring behärskade Venedig inte Cypern i början av nittonhundratalet (eller vad det är tänkt att föreställa). Är det någon som tror att en annan kostymering skulle täcka kärnan och allmängiltigheten i dramat? Det verkar så, men jag tror tvärtom att placeringen av dramat några sekler bakåt i tiden skulle förstärka det allmängiltiga. Avund, svek och svartsjuka har funnits i alla tider. Tyvärr. Men detta förtar inte intrycket av en väl framförd och mäktig opera och en mycket väl använd kväll. Passa på tillfället!

fredag 11 juni 2010

Sommarlov!

Terminen är slut och sommarlovet är här - en skön och stor dag för elever och lärare. Tierps kommun har bra elever och bra lärare och annan personal. Och skolorna fungerar på det stora hela taget bra även om det också finns problem som vi inte ska blunda för, utan hjälpas åt för att göra något åt. Till exempel kan betygsnivån höjas bland annat genom tidiga satsningar och åtminstone hamna på genomsnittet i landet.

Skön Sommar!

torsdag 10 juni 2010

En utmärkt vision - 10000 invånare i centralorten

Rotary i Tierp vill ha 10.000 invånare i centralorten år 2020. Om detta skriver Arbetarbladet i artiklar 9 juni och 10 juni. Det tycker jag är en väldigt fin vision och om det verkligen skulle kunna gå så fort vore det väldigt roligt. Och även om det skulle dröja till 2030 vore det ett stort lyft både jämfört med utvecklingen hittills och med den tilltänkta översiktsplanen.

För att visionen ska kunna bli verklighet måste många goda krafter samverka och inställningen att det är för dyrt att bygga i Tierp brytas. Och företagsmarken vid bland annat motorvägen utnyttjas. Kan Tierp Arena bli det lyft som bryter trögheten?

Någon kan tycka att satsningar i centralorten är orättvist mot andra delar av kommunen. Åtminstone i det här fallet tror jag att det är fel att tänka så. En större och mer attraktiv centralort drar folk, pengar och företag också till andra delar av kommunen. Stagnerar centralorten så stagnerar hela kommunen. Men en väldigt viktig satsning i glesbygd vore vettigt bredband i hela kommunen. Jag har tagit upp den frågan åtskilliga gånger i kommunala sammanhang - kanske kan trögheten släppa både när det gäller byggande och bredband?

Forshem i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fattade inget beslut om vårdboendet Forshem i tisdags, vilket rapporteras i
UNT och Arbetarbladet. En enig allians tvingade fram en återremiss. Jag tycker (förstås) att det var riktigt - inför ett så stort och viktigt beslut måste det finnas ett underlag som ger svar på många olika frågor och som inte bara tittar på en möjlig användning. Även om efterfrågan på vårdboende inte ökar nu, så kommer den att göra det i framtiden enligt verksamhetens egna bedömningar.

Kommunen ska enligt min mening ha en generös inställning till parboende (att makar får bo tillsammans på vårdboende om de så önskar) och det kommer sannolikt också att öka behovet av platser. Men det är också möjligt att kommunen på några års sikt istället bör bygga ett helt nytt vårdboende, vilket är på tal i Östhammar.

Men förslaget till gruppbostad och dagverksamhet för funktionshindrade på Forshem är enligt min mening också bra och fyller ett viktigt behov. Vilket visar att beslut ibland är svåra och bör ha bra och allsidiga underlag.

Under alla omständigheter tror jag att det var ett riktigt beslut att skapa ett demenscentrum i kommunen trots att Wesslandia i Karlholmsbruk ger längre resvägar för många anhöriga.

onsdag 9 juni 2010

Myggplågan och Naturvårdverket

För några dagar sedan (31 maj och 2 juni) bloggade jag om myggplågan vid Nedre Dalälven och Naturvårdsverkets krångel. Igår fick jag svar på en fråga i kommunfullmäktige om vad kommunen gör för att påverka. Om detta finns rapporterat i UNT idag och det var glädjande att Bengt-Olov Eriksson (S) gav ett positivt svar. Det är uppenbarligen viktigt att trycka på Naturvårdsverket, som ibland verkar vilja tänka bort människorna från miljön.

onsdag 2 juni 2010

Rätt beslut, men för sent

För två dagar sedan bloggade jag om myggplågan vid Nedre Dalälven. Nu rapporterar UNT att Naturvårdsverket ändrat sig och godkänner bekämpningen. Problemet är bara att nu är det för sent för den här gången och människor och djur får lida av stickmyggen.

Det är arrogant och märkligt att Naturvårdsverket inte ska kunna fatta rätt beslut förrän det är för sent. Man får hoppas att det inte var menat så - påtryckningarna har kanske gett hjälp på traven. Myndigheten borde förstå att människorna vid Nedre Dalälven behöver drägliga somrar och att människorna är bra för miljön.