onsdag 23 februari 2011

Ålderdomlig landshövding?

I en debattartikel i UNT 18 februari beskyller Emma Wallrup (V) och Niclas Malmberg (MP) landshövding Peter Egardt för att vara ålderdomlig. Anledningen är att landshövdingen uttalat sig för civilflyg på Ärna och han svarar kritikerna i UNT 22 februari.

Wallrup/Malmbergs artikel är enligt min mening rätt pinsam läsning. Att de gärna vill stoppa världen visste vi tidigare, likaså att de gärna vill diktera hur andra ska leva. Det finns många problem med det. Ett av problemen är att även om de skulle lyckas i Uppsala och kanske till och med i Sverige, så måste man fråga sig hur det går i resten av världen. Det finns gott om länder och folk som vill ha utveckling. En del i detta är ökat resande - även med flyg. Finns det någon som tror att det globala resandet kommer att minska?

Vi kan inte stå vid sidan av utvecklingen, åtminstone inte om vi vill behålla vårt välstånd och vara en seriös aktör i världen. Miljön är viktig, men lösningen består inte i att stoppa utvecklingen och flygandet, utan i att fortsätta utveckla effektivare flyg med miljövänligare drivmedel. En civil flygplats på Ärna skulle gynna inte bara Uppsala utan även Tierp och hela norra Uppland.

De rödgröna låter ungefär som min gamla pappa på sin tid. Men han tyckte att det var fint att vara ålderdomlig.

söndag 6 februari 2011

Hälsohus nu!

Folkpartiet i Tierp gjorde onsdag 2 februari ett minnesvärt studiebesök på fritidsgården i Tierp och träffade representanter för Ungdomsnätverket i Tierp och dess mentor Ulrica Hillerstig, ungdomspolis i Tierp. Fritidsgården och dess personal är en stor tillgång och en ännu större tillgång är ungdomsnätverket. Större därför att den tydligt bygger på ungdomarnas eget engagemang och därför att man är i färd med att skapa ett koncept som förmodligen är unikt i Sverige.

Ungdomsnätverket och dess film Fredag igen har väckt stor uppmärksamhet och stöd på många håll. Nätverket planerar nu ett "hälsohus" - en träffpunkt med bland annat hälsofik och gym, en träffpunkt inte enbart för ungdomar utan också för vettiga och ansvarsfulla vuxna med intresse för våra ungdomar och vår framtid.

Man kunde önska sig ett större engagemang från kommunens sida för att stödja detta projekt. Det är dags att gå från ord till handling och inte lämna våra ungdomar i sticket. Ungdomarnas initiativ måste mötas och kommunen bör minnas att pengar satsade i bra ungdomsverksamhet förebygger problem och är goda investeringar. Inte mycket drar så stora kostnader i lidande och pengar som ungdomar och familjer på glid. Det går i stor utsträckning att förhindra. Gör det! Nu!