fredag 19 mars 2010

Ungdomar blir trainees i Skellefteå - en idé för Tierp?

  "Ungdomar blir trainees i Skellefteå" skriver Dagens Samhälle 19 mars. Artikeln handlar om hur Skellefteå kommun avsatt tio miljoner kronor till ett ungdomstrainee-program som startade i höstas. Ungdomarna är visstidsanställda i sex månader med en lön på närmare 16 000 kronor i månaden i arbeten som inte annars skulle blivit gjorda. En del av tiden ägnas åt studier och validering av kunskaper och erfarenheter som ungdomarna redan har. Ungdomar mellan 20 och 26 år har kunnat söka platserna och cirka 40 procent av de antagna hade tidigare försörjningsstöd.

Detta borde kunna vara en idé även för Tierp som enligt samma utgåva av Dagens Samhälle har 18,6 procent arbetslösa i åldern 18 - 24 år (plats 216 bland landets 290 kommuner). Finansieringen då? En del betalas ju av mindre kostnader för försörjningsstöd. Och vi måste oftare ställa oss frågan vilka kostnaderna blir i framtiden om inte våra ungdomar kan etablera sig i arbetslivet och samhället.

Plågsam men nyttig läsning

Då och då påminns man om att Stieg Larssons Millenium-böcker inte ligger så långt från verkligheten som man kunde hoppas och kanske tro. Jag tänker framför allt på att samhället alltför ofta väljer att blunda för sådant som är obehagligt eller obekvämt, inte sällan på grund av rädsla för makten eller för att stöta sig med andra. Ibland finns det människor som utnyttjar detta för egen vinning, men till andras skada.

Dagens Samhälle skriver om ett sådant fall i sin nätupplaga 16 mars. Det handlar om att Stefan Möller (M), ordförande i socialnämnden i Staffanstorp, avgått efter att Skånska Dagbladet avslöjat hur han låtit ett fosterbarn bo i ett uthus på sin gård och om hur två kommuner blundat för missförhållandena. Bakom länken till Skånskan - och länkarna från den artikeln - döljer sig förfärande läsning och utomordentligt journalistiskt arbete. Tack!

Jag tänker inte skriva mer om detta här - artiklarna måste läsas - men det är en nyttig påminnelse till alla och inte minst till dem som sysslar med socialt arbete.

torsdag 11 mars 2010

Goda idéer för en bra skola

I en debattartikel i Dagens Samhälle 9 mars (nätupplagan) pekar Maria Stockhaus (M), ordförande i SKL:s utbildningsberedning på ett antal viktiga punkter för att få en bra skola i kommunerna:

"• Har bra ledare. Politiker, förvaltningschef och rektorer tar ansvar för elevernas resultat och har en aktiv dialog om skolans mål och utveckling.
• Lyfter fram kompetenta lärare. Utgångspunkten är att det är tillåtet att vara bra; alla lärare kan utvecklas och goda insatser belönas genom lön, karriärvägar eller på andra sätt.
• Har höga förväntningar. Alla elever kan och ska lyckas oavsett förutsättningar. Det ställer också krav på lärare, tjänstemän och politiker.
• Tar reda på hur det går. Uppdraget från politikerna är att skolan ska ha koll på varje barn genom systematisk uppföljning av kunskapsresultat och andra värden. Resultaten ska återkopplas för att sedan kunna åtgärdas och förbättras."

Mycket bra. Det är enligt min mening precis det som behövs även i Tierps kommun. Och dessutom väl i överensstämmelse med Folkpartiets förslag till skolplan i kommunen, vilken jag var med om att ta fram för ett par år sedan. Trevligt!

Maria Stockhaus skriver också: "Det är viktigt att debatten handlar om dessa aspekter och inte den eviga diskussionen om vem som ska vara huvudman."
Väl talat!