fredag 12 oktober 2012

Grattis Europa!

Stort Grattis till EU och till hela Europa!
Europeiska Unionen har idag mycket välförtjänt fått Nobels fredspris.
UNT har förstås nyheten på nätet idag. Och naturligtvis en mängd media världen över: Frankfurter AllgemeineLe MondeCorriere della seraThe IndependentNew York TimesVerdens GangBerlingske Tidende.

Inte alla kommentarer är förstås så positiva och visst har EU allvarliga problem, men att bortse från det europeiska fredsprojektets enorma förtjänster ter sig för mig mycket märkligt.

Läs gärna Jan Björklunds kommentar i hans nyhetsbrev!

tisdag 9 oktober 2012

Bygg i Tierp!

Äntligen börjar det röra på sig ordentligt på byggfronten i Tierp! I en nyhetsartikel i dagens UNT (hittills inte på nätet) talas åter om 500 nya bostäder på fem år. Det är mycket bra - köerna till hyresrätter är långa och bostadsbristen hindrar inflyttning och tillväxt. I alltför många år har vi fått höra att det inte går att bygga i Tierp. Vi behöver utveckling - byggande, skolutveckling och kommunikationer!

tisdag 2 oktober 2012

Sopor i Tierp

Mängden tillresta bärplockare har på goda grunder varit något av en följetong i lokala media de senaste månaderna, bland annat i samband med den omfattande nedskräpning som bärplockarlägren medfört. Senast har soporna utanför kommunhuset gett avtryck i media som UNT och Arbetarbladet.

Det borde stå klart för alla att all nedskräpning är kriminell oavsett var och av vem den utförs. Exemplet kommunhuset visar att inte bara tillresta bärplockare står för nedskräpning. Det visas också av de olagliga dumpningar av skrotbilar och annat avskräde som dyker upp alltför ofta i våra marker. Man kan i sammanhanget också fundera över de förfallna byggnader som finns lite här och var även i tätbebyggt område. 

Man kan verkligen förstå närboendes obehag och frustration. Men vuxna människor måste enligt min mening påta sig ansvaret att tänka lite längre än man kanske känner för när man är irriterad. Att inte alla klarar av detta framgår med mer än önskvärd tydlighet av en del kommentarsspalter. Man kan och bör diskutera kommunens ansvar utan att förenkla alltför mycket. 

Kommunen består av medborgarna. De förtroendevalda och förvaltningen har att hantera skattemedlen så bra som möjligt. När det gäller nedskräpning finns en rad frågor:
  • Vilka signaler skickar kommunen om man använder skattemedel för att ta upp soporna utan att få betalt av den skyldige? Uppfattar den omoraliske då att det är OK att skräpa ner?
  • Vilket ansvar har den markägare som upplåtit mark för lägren?
  • Vilket ansvar har bäruppköparna? 
  • Vilket ansvar har obskyra partier som skräpar ner?
  • Vilket ansvar har statliga myndigheter som inte kan verkställa avhysning tillräckligt snabbt.
  • Hur hävdas en rimlig och hävdvunnen allemansrätt utan avarter?
Med detta i minnet har jag ändå i kommunala sammanhang talat för att kommunen för medborgarnas skull borde rensa upp efter bärplockarlägren utan dröjsmål, samtidigt som man tar upp diskussionen om kostnaderna med berörda skogsbolag och bäruppköpare. Det skulle ge kommunen goodwill och övriga välförtjänt badwill om kommunen ensam finge stå för kostnaderna.