torsdag 31 juli 2014

Försök förstå vem Putin är!


Mycket tyst och mycket värdigt. Första dagen av familjens semester i Europa landade vi på Schipol. Det var 23 juli, samma dag som de första offren från MH17 kom hem från Ukraina. Bilden visar en jättelik manifestation i Amsterdam samma kväll. Mycket tyst och mycket värdigt.

Och därmed så oerhört väsensskilt från Ledaren i Kreml. Det Kreml som vårt kära Europa dessvärre visat och fortfarande visar så mycket aningslös undfallenhet gentemot, bland annat genom nedrustning och beroende av rysk gas. Det är pinsamt att så lite erfarenhet verkar ha dragits ur hundra år av europeisk historia. Bristen på bredare bildning i allmänhet och historisk sådan i synnerhet är förmodligen en del av förklaringen. Hur många har läst Machiavellis Fursten? Putin har det säkert. Därmed inget ont om Machiavelli - han var långt mycket mera klok än ond (till skillnad från Putin). Men tyvärr är bristen på klokhet och ledarskap enligt min mening fundamental på många håll i det demokratiska Europa (inklusive Sverige).

UNT:s ledare 31 juli är en lite märklig inlaga i frågan om Europas undfallenhet. Samtidigt som man skriver att "Från EU har hållningen fram tills i veckan varit väl försiktig", har ledaren otroligt svårt att själv uttrycka sig annat än "väl försiktigt". Eller vad sägs om ". . . Ryssland, vars agerande både internationellt och gentemot den egna befolkningen ter sig mer och mer demokratiskt tveksamt"? Ryssland är inte demokratiskt tveksamt, utan till sin funktion helt odemokratiskt. Ett av otaliga exempel på detta är Yukos-affären (se t ex SvD 31 juli). Läs gärna (dock på tyska) en mycket tydlig och klargörande artikel i Frankfurter Allgemeine betitlad Yukos-Urteil - Das System Putin.

När det gäller nedskjutningen av MH17 över maffiakontrollerat område i Ukraina är det väl vid det här laget fullständigt uppenbart att den putinstödda separatistmaffian sköt ner planet - varför uttrycker sig UNT så försiktigt (på ledarplats av alla ställen)? Läs gärna Expressens artikel ”Det ska ha landat kroppar i trädgårdar" och länkar därifrån.

Ursäkta, men UNT:s ledare är denna gång inte tydlig, utan undfallande och pinsam. En tydlig och bra ledare hade däremot DN (och en mängd andra europeiska tidningar) 27 juli ”Tala tydligt till Vladimir Putin”.  Läs den!

lördag 5 juli 2014

Karriärtjänster i offentlig sektor - viktigt och bra FP-initiativ

Idag presenterar Folkpartiet ett viktigt initativ för väl fungerande vård och skola - och för minskade genomsnittliga löneskillnader mellan kvinnor och män: Jämställdhetsmiljard för högre lön i skolan och vården. Initiativet innebär fler karriärtjänster inom skolan och helt nya sådana inom förskolan och vårdsektorn.

Förslaget innefattar ytterligare 10.000 förstelärartjänster till hösten 2016, vilket innebär att staten bekostar ett lönelyft på 5.000 kronor per månad för välmeriterade och framgångsrika lärare. För förskolans del innebär det en första satsning på 2.000 förste förskollärare under 2016 och för vården en start med 2.000 karriärtjänster för barnmorskor och specialistsjuksköterskor, även det med start under 2016.

Detta är ett mycket bra förslag - det måste vara möjligt att göra ansvars- och lönekarriär även inom den offentliga sektorn och inte minst inom de verksamheter som omfattar flest människor. Jag hoppas att detta kan bidra till en rimligare syn på lönedifferentiering även inom kvinnodominerade yrken. Så kan löneskillnader mellan kvinnor och män utjämnas och en jämnare könsfördelning på den offentliga arbetsmarknaden uppmuntras.

Den som vill kan ju kalla detta feminism - jag kallar det liberalism. Det viktiga är att ta debatten mot populistiska pajaspartier även på vänsterkanten, som Feministiskt initiativ, lika väl som på högerkanten, som SD.

Svensk infrastruktur kräver samtal och samarbete

Sveriges transportinfrastruktur är naturligtvis central för det här landets vällevnad och utveckling. Järnvägssystemet torde vara det som kräver allra mest för att säkerställa effektiva och miljövänliga kommunikationer för såväl människor som gods. Att så är fallet beror i stor utsträckning på många decenniers nedläggningssträvanden och vanskötsel.

Det är därför mycket välkommet att allianspartierna presenterat det så kallade Sverigebygget - en satsning på transportinfrastruktur och bostäder för tiden fram till 2035.

Jag vill gärna se detta som ett initiativ till en bred diskussion om två av våra stora, ja avgörande, inhemska frågor (en tredje gäller utanförskapet inklusive arbetsmarknadens trögheter och anomalier; en fjärde gäller försvarsfrågan). Samtal och brett samförstånd krävs, det är uppenbart - näringslivet måste vara med på tåget (!) och satsningarna måste vara i huvudsak hållbara över tid och tänkbara regeringskonstellationer.

Att frågor och ställningstaganden inte är enkla utan kräver insikt och diskussion visar ett inlägg i Dagens Industri, skrivet av ett antal framträdande aktörer inom järnväg och transportteknik. Artikeln pläderar med stor tydlighet, närmast förtvivlan, för betydligt större och mer konsistenta satsningar på järnvägssystemet, bland annat utifrån den rätt nyligen antagna nationella transportplanen 2014 - 2025 och utifrån det förödande haveriet norr om Stockholm tidigare i år.
Jag kan inte ta ställning till hela argumentationen, men bara det faktum att den finns (och med sådan emfas) är skäl nog för en mycket bred och seriös diskussion!

tisdag 1 juli 2014

Mer om familjen

Ursäkta, men jag kan inte uppfatta referatet från Almedalen och Maria Arnholm i UNT.se 30 juni som något annat än ytterst pinsamt. Notisen har rubriken Arnholm mot folket för ny pappamånad.
Som framgår av ett tidigare inlägg är jag inte för överdriven social ingenjörskonst och jag beklagar djupt om frågan, trots stor splittring i FP, drivs på det sätt som antyds i notisen.

När jag ändå är inne på familjefrågor, kan jag inte låta bli att kommentera Maria Ripenbergs ledarlogg i UNT.se 30 juni. Självklart kan familjen ha en röst, liksom en mängd andra konstellationer kan ha en röst, om än inte i parlamentariskt avseende (alltså som en röst i val). Att rösten förhoppningsvis inte är helt entydig är en annan sak och detsamma gäller ju vilken gruppering som helst, inklusive politiska partier. Och det gäller för övrigt även individen, som inte alltid nödvändigtvis behöver vara helt tvärsäker.
En sak ska jag dock hålla med Ripenberg om: vårdnadsbidrag är dumt - lika dumt som kvoteringar av olika slag.