torsdag 22 november 2012

Censurivrare

UNT Kultur 22 november skriver Sebastian Johans bra om en kulturstrid i Skövde. Konstchefen där vill tydligen ta bort en skulptur kallad Våldet (verket finns avbildat i pappersupplagan). Statyn är tänkt att åskådliggöra våldet i krigets spår, vilket väl måste vara angeläget. Så vad är problemet? 

Även om det fanns ett problem så är inte censur rätt metod att komma tillrätta med det, vilket konstchefen tycks tro. Tyvärr har han sällskap av censurivrare i Stockholm i Tintin-fallet. Tror de att den historiska bildningen hos allmänheten är så låg att denna måste "skyddas" genom censur. Det är i så fall fel sätt. Den som inte förstår att det är fel att slå en annan människa har dessutom allvarligare problem än brist på bildning. Och kanske ligger den allvarligaste bristen på bildning på annat håll?

Myggplågan i domstol?

Myggplågan är ett återkommande elände i områdena runt Nedre Dalälven. Det är hög tid att staten tar ett positivt ansvar i stället för att via Naturvårdsverket sätta käppar i hjulet för bekämpningen av stickmyggan. Eftersom staten ännu inte har förstått det är det alldeles utmärkt att Arne Ruth och andra undersöker möjligheten att föra en grupptalan i domstol, såsom det beskrivs i UNT 22 november.