söndag 22 augusti 2010

Trafiken i Lövstabruk

Trafiksituationen i Lövstabruk är besvärlig både för de boende och för den värdefulla kulturmiljön. Därför vill de boende ha sänkt hastighet och förbud mot tung genomfartstrafik.

Båda kraven är enligt min mening mycket välmotiverade. Hastigheten 50 km/tim mellan brukets portar är för hög med tanke på att husen ligger mycket nära gatan och att det finns en stor mängd utfarter för både gående och bilar. Tung trafik genom bruket skakar sönder byggnaderna och river ibland ner portarna, vilket ger höga reparationskostnader.

Därför har jag skrivit en interpellation till kommunfullmäktige till stöd för de boendes krav och hoppas naturligtvis på ett positivt svar från kommunledningen. Arbetarbladet har rapporterat om namninsamling och interpellation (även UNT, dock ej på nätet).

måndag 9 augusti 2010

Burkan och liberalismen

Folkpartiets och Jan Björklunds utmärkta förslag om lagstöd för att förbjuda burka och niqab i skolan har vållat en del debatt. Så även i dagens UNT där Liberala Ungdomsförbundet (LUF) i Uppsala kritiserar förslaget, men kritiken har fått många kloka kommentarer.

Tyvärr har väl LUF i det här fallet missförstått en hel del av vad liberaler kämpat för under de senaste tvåhundra åren. Liberaler har arbetat för människans frihet och sett henne främst som en självständig individ, inte som en del av ett kollektiv. Bland annat däri skiljer sig liberalismen från till exempel socialismen. Liberaler har försvarat individens rätt till exempel gentemot stat och kyrka. Liberalismen går alltså stick i stäv med religiös fundamentalism, enligt min mening även med sådan som tvingar kvinnorna att dölja ansiktet. LUF borde istället uppmuntra unga kvinnor att uppträda som fria individer i samhället.

Därmed menar jag inte att man ska förbjuda kvinnor att bära burka i alla sammanhang, men att förfasa sig över ett förbud i skolan är mycket märkligt. Elever och lärare behöver kunna se varandra i ansiktet. Det är inget konstigt utan en självklarhet i ett fritt och demokratiskt samhälle.

LUF verkar ha råkat ut för en släng av en flummig och tyvärr rätt vanlig attityd, som på något sätt tar den demokratiska världen för självklar och har glömt att den skapades just i strid med religiös fundamentalism och förlegade föreställningar. Den kampen och den processen pågår än, både här och i de länder där fundamentalismen är starkast. Det är inget att skämmas för och det är bra att historieämnet har tagits till heders i skolan igen.

måndag 2 augusti 2010

Allians för Tierp

Det skapas historia i Tierp i dessa dagar. Centerpartiet, Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna har bildat Allians för Tierp och 30 juli presenterades alliansens valmanifest. Om detta kan man läsa i
Arbetarbladet 31 juli. Hela manifestet finns att läsa på Folkpartiets hemsida. Tierp behöver en nytändning efter att ett parti - alltså Socialdemokraterna - har suttit vid makten alltför länge. På valdagen 19 september kan mer historia skrivas . . .

Det finns mycket att göra i en valrörelse och i en nybildad allians. Därför, men också på grund av sommar- och semesteraktiviteter, har det blvit dåligt med bloggandet på sistone. Igår var det till exempel en fantastisk konsert i orangeriet vid Örbyhus slott, i lördags Ölets dag i Lövsta bruk och i fredags ordnade alliansen Fredag på Fredners.