torsdag 25 februari 2010

Skolgången för HVB-placerade

I en debattartikel i Dagens Nyheter 22 februari redovisas en rapport från Skolinspektionen angående skolgången för barn och ungdomar som placerats i HVB-hem. I många fall bereds inte de placerade möjligheter till en tillfredsställande skolundervisning. Skolinspektionen konstaterar att kommunerna ofta brister i sitt ansvar för skolgången för dessa elever.

Även om varken Tierp eller någon annan kommun är omnämnd i rapporten måste vi ta väldigt allvarligt på det här. Självklart måste placerade ha samma rätt till undervisning som andra elever. Och de som inte fått tillräcklig undervisning måste få nya möjligheter. Hur ska de annars kunna komma på rätt köl och få en bra chans i livet?

torsdag 11 februari 2010

En bok - Konsten att vara invandrare

En av mina hjärtefrågor är integration. Mötet med människor från andra länder och kulturer är fascinerande och berikande. Kunskapen om och respekten för varandras kulturer är viktiga för ett gott samhälle.

För några veckor sedan anordnade Liberal Mångfald ett möte i Uppsala med författaren Andrzej Olkiewics, som flydde från kommunistdiktaturen i Polen till Sverige i slutet av 1950-talet. Det blev en givande föreläsning, som väckte många tankar och insikter om de svårigheter som kan möta immigranten.

Nu har jag läst författarens bok "Konsten att vara invandrare". Boken är lika fascinerande och lärorik som föreläsningen. Den innehåller en mängd berättelser och råd utifrån författarens egna erfarenheter och alla hans möten med människor i liknande situationer. Boken är viktig inte bara för invandrare till Sverige, utan också för alla svenskar som vistas en längre tid utomlands och för alla som är intresserade av ett gott samhälle i en allt mer global värld.

Kanske irriterande, men ändå tänkvärd, kan boken vara för den som resonerar så här: "Jag tycker illa om invandrare. Jag ska emigrera till ett land där de inte tar emot invandrare" (Hört på stan - ett citat ur boken). Men så resonerar väl inte du, käre läsare?

Läs gärna mer på http://www.konstenattvarainvandrare.se/.

Snöröjning och städning

Det är uppenbarligen så att kraven vid kommunens upphandlingar måste höjas. Och uppföljningen förbättras. Det ska inte vara smutsiga golv på dagis när städfirman nyss varit där. Snöröjningen måste fungera. Föräldrar och barn ska inte behöva pulsa i snö när de kommer på morgonen och förskolepersonalens jobb är att ta hand om barnen - inte att skotta snö.

Chefer och upphandlare ska naturligtvis se till att göra korrekta upphandlingar utifrån tydliga specifikationer och oseriösa anbud ska ratas. Kontrakt med företag som inte sköter sina åtaganden måste avslutas.

söndag 7 februari 2010

Satsa på barn i behov av särskilt stöd!

Tierps kommun har som bekant stora sociala kostnader för barn och unga. Det har redovisats flitigt i media till exempel i samband med turbulensen inom RCB (Resurscentrum för barn) och genom en rapport från kommunens revisorer.

En stor anledning till de stora kostnaderna och det förfärliga lidande som kostnaderna återspeglar är bristen på förebyggande arbete och tidiga insatser. En del av problemet ligger solklart i skolan, bland annat genom att elever i behov av särskilt stöd inte garanteras det i den utsträckning som krävs, vilket Skolinspektionen, som gjorde en inspektion av samtliga skolverksamheter i Tierp under 2009, konstaterar i sin rapport. Arbetet mot kränkande behandling genomförs enligt rapporten inte heller på det sätt som reglerna kräver.

Detta är mycket allvarligt eftersom en problematisk skolgång är en del av problemet i många av de ärenden som når utskottet Barn och ungdom. Det säger sig självt att en besvärlig skolgång, kanske med mängder av misslyckanden och mobbing, kan knäcka människor. Tidigt stöd i skola och till familjer är nödvändigt för att på sikt kunna vända utvecklingen i kommunen. De insatser som görs där kostar pengar nu, men ger betydande besparingar på några år. Och spar lidande. Satsa nu!

Kommun satsar mot jantelagen

I nätupplagan av Dagens Samhälle 2 februari kan man läsa att Nordmalings kommun fått EU-pengar för att motverka den trista inställning som jantelagen innebär. Det kan göra Nordmaling till en bättre och roligare kommun att leva i. Jantelagen försvårar många positiva initiativ och stjäl mycket energi från dem som vill något. Det är väl inte utan att Nordmalings initiativ skulle passa även i Tierp.

Jantelagen formulerades av Aksel Sandemose i boken En flykting korsar sitt spår för att beskriva en del människors negativa och tråkiga attityd. Den består av tio budord och lyder så här:

1. Du skall icke tro, att du är något.
2. Du skall icke tro, att du är lika god som vi.
3. Du skall icke tro, att du är klokare än vi.
4. Du skall icke tro, att du är bättre än vi.
5. Du skall icke tro, att du vet mer än vi.
6. Du skall icke tro, att du är förmer än vi.
7. Du skall icke tro, att du duger något till.
8. Du skall icke skratta åt oss.
9. Du skall icke tro, att någon bryr sig om dig.
10. Du skall icke tro, att du kan lära oss något.

lördag 6 februari 2010

För viktigt för politiken?

Ibland får man höra att en del frågor är "för viktiga för politiken". Det kan gälla till exempel äldrevården eller skolan. Även om jag tror mig förstå vad som egentligen menas, så är ändå inställningen en gåta. Demokratin förutsätter ju att samhällsfrågorna vrids och vänds och diskuteras öppet - inte minst de viktigaste frågorna. Och det är ju i grund och botten det som är politik.

Jag tror att det som egentligen menas är att partipolitiken alltför ofta fungerar alltför dåligt. Det kan handla om ovilja till förändring. Eller ovilja att lyssna på motståndare. Eller om en rädsla att ge och ta argument och att stå upp för sina åsikter även om det blåser.

Politiken borde handla om att med ett rimligt resursutnyttjande skapa maximal nytta för medborgarna. Vad det innebär inom till exempel äldrevården i Tierp är i högsta grad en bra politisk fråga. De partier som tar den frågan på allvar har allt att vinna.