måndag 31 maj 2010

Stoppa myggplågan (och Naturvårdsverket)!

Enligt Arbetarbladet 29 maj sätter Naturvårdsverket stopp för myggbekämpningen i Båtfors och Bredforsens naturreservat trots att regeringen nyligen gav klartecken. Det är inte svårt att förstå de irriterade reaktionerna från berörda medborgare och från myggbekämpningsprojektet. Och jag hoppas att regeringen med det allra snaraste kör över Naturvårdsverket igen.

Det är märkligt att de som anser sig värna miljön inbillar sig att de kan göra det i total konflikt med dem som lever och verkar i området - alltså med dem som faktiskt bidrar till att miljön är skyddsvärd. För vi ska väl inte bara ha urskog vid nedre Dalälven?

Jag hoppas att kommunledningen gör vad den kan för att trycka på och snabbt få ett vettigt beslut.

Vernissage på biblioteket

Bildeleverna från årskurs 1 på Högbergsgymnasiets estetiska program hade idag vernissage på centralortens bibliotek och visar både skulptur och bildkonst i olika tekniker. Besök gärna utställningen och ta del av vad våra begåvade elever åstadkommit!

Bredband åt alla!

Riksdagen har nyligen bifallit regeringens proposition "Tillgängliga elektroniska kommunikationer" (2009/10:193) som fastställer "ett nytt delmål inom det IT-politiska målet". Enligt det nya delmålet "ska Sverige ha bredband i världsklass. Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband" (länk till riksdagsbeslut). Bredband definieras i propostionen som minst 2 Mbit/s, vilket är mer än tio gånger mer än i delar av vår kommun (men i och för sig lite för många användningsområden).

Det är väldigt viktigt att kommunen gör allt den kan för att alla kommunens invånare ska ha tillgång till bra bredband och riksdagens beslut kan öppna för nya möjligheter.

Ett gott liv i Aspenaulan

I torsdags bjöd gymnasiesärskolans elever publiken i en fullsatt Aspenaula på en fartfylld, väl genomförd och mycket uppskattad show, där det välvalda temat "Ett gott liv" belystes från en mängd olika vinklar. Jag är djupt imponerad. Läs gärna mer på länken Gymnasiesärelever bjöd på show - Tierp - UNT.se.

torsdag 27 maj 2010

Ingen mobbning på Aspenskolan?

I en artikel i Dagens Samhälle (DS) 19 maj: Antimobbningsarbete ger utslag i enkät listas landets skolor efter förekomst av mobbning utifrån en enkät som Folkhälsoinstitutet gjort bland landets elever. Aspenskolan i Tierp framstår som näst bäst i landet! Det görs mycket bra på Aspenskolan, men det finns säkert också de som inte känner igen sig i beskrivningen.

I själva verket ligger det nog generellt mycket i vad ordföranden i barn- och skolnämnden i Lund, Lars Hansson (FP), skriver i en debattartikel i DS 25 maj, nämligen att mobbning förekommer överallt och att ett "bra" resultat i enkäten snarare tyder på att problemen inte tas på tillräckligt allvar. Jag vet att mobbningen inte är noll på Aspenskolan, men så ser det ut i enkätsvaren.

Partier och media på Högbergsskolan

I ett tidigare inlägg har jag skrivit om de politiska partiernas bokbord på Högbergsskolan 18 maj. Och pressen har rapporterat med varierande resultat, vilket lärare på skolan påpekar i en insändare i UNT 26 maj - "Demokratiskt på Högbergsskolan". Där framhäver de skolans ansvar för demokratin och beklagar att SD i UNT:s rapportering fått större delen av utrymmet. Jag kan inte annat än hålla med, artikeln ger ingen objektiv skildring av evenemanget. Låt kvällstidningarna behålla sin sensationslystna journalistik för sig själva!

söndag 23 maj 2010

Svidande kritik mot Tierps kommun

Precis som UNT skriver (länk nedan) och Socialstyrelsen påpekar i sin granskning har situationen på Resurscentrum för barn (RCB) varit mycket besvärlig under lång tid. Egentligen under väldigt lång tid, men fram till våren förra året upplevde jag från min plats i utskottet Barn och Ungdom att utvecklingen gick framåt i en hel del avseenden, vilket också länsstyrelsen konstaterade. Därefter inträffade diverse misshälligheter och och situationen blev snabbt katastrofal, för att nu åter - som jag uppfattar det och hoppas - vara på väg in i kontrollerade former, som förhoppningsvis på något års sikt ska leda till en verksamhet som är mycket bättre än på decennier. Men det är djupt beklagligt att det inträffade naturligtvis påverkat verksamheten till men för medborgarna. Länk till artikel i UNT: Svidande kritik mot Tierps kommun - Tierp - UNT.se

Nu måste RCB och utskottet hitta arbetsformer så att sådana här sammanbrott kan undvikas i fortsättningen. Kommunens revisorer har i sin rapport tidigare i år pekat på viktiga åtgärder. En är satsning på förebyggande socialt arbete bland barn och unga (vilket alla talat om länge och som hittills utvecklats alltför långsamt). En annan åtgärd är att återupprätta förtroendet mellan personal och ledning, vilket jag uppfattar vara på väg. Och en tredje att förbätta kontakterna mellan personalen och politiken och att öka utskottets politiska roll. Det är viktigt att utskottet och kommunstyrelsen har en god bild av utvecklingen och att utskottet får tid och möjligheter att inte bara agera myndighet, utan också bereda ärenden till kommunstyrelsen och spela en tydlig roll i politiken. Det är en förutsättning för att den nya politiska organisationen ska fungera väl.

Uppsala Vokalensemble i Vendels kyrka

Bästa tänkbara pingstaftonsväder på lördagen och sämsta tänkbara på pingstdagen (nästan - för några år sedan var det 2 grader på Örskär samma dag). Men istället en underbar konsert med Uppsala Vokalensemble i fina Vendels kyrka under ledning av sin dirigent Maria Goundorina. Sakral musik från 1300-talet och till våra dagar - från kyrkans hela historia. En fin inledning på sommaren!

tisdag 18 maj 2010

Bokbord på Högbergsgymnasiet

Benny Lindholm från Liberala Studenter och Svante Boström från Liberala Ungdomsförbundet
pratar med elever på Högbergsgymnasiet

Bravo Högbergsskolan, som 17 maj anordnade bokbord för de politiska partierna och ungdomsförbunden! Det är väldigt viktigt för demokratin och valrörelsen att skolan engagerar sig och många elever är intresserade.

Nystart igen!

Nästan två månader sedan mitt förra inlägg! Tiden går fort och det har funnits en hel del att göra (även om det inte är någon ursäkt). Än en gång lovar jag mig själv att uppdatera bloggen bättre.