Om mig

Jag är född 1947 utanför Helsingborg (därför finns det nog en eller annan bild från Skåne i den här bloggen). Jag är gift och har två vuxna barn. Jag tog studenten 1966 på realgymnasiets matematiska gren (som det hette då - motsvarande naturvetenskapsprogrammet med inriktning mot matematik och fysik) och blev civilingenjör i teknisk fysik vid Lunds Tekniska Högskola 1972.

Jag har arbetat inom olika yrken - metallarbetare, lärare, utvecklingsingenjör (framför allt programvara för industrirobotar) och senast som lantbrukare på min frus föräldragård i Valparbo. Jag och min fru bor sedan 2008 i Tierps centralort.

Som framgår av vad jag arbetat med är jag intresserad av en mängd olika områden - naturvetenskap, jord- och skogsbruk, miljö och politik, men också av historia, musik, konst, språk och internationella frågor (inte minst EU).

I denna oroliga tid har jag kommit att allt mer intressera mig för nationell och internationell politik, liksom för de lärdomar, som historien kan erbjuda. Bloggens namn är därmed en smula missvisande, men får duga tillsvidare.