fredag 24 december 2010

God Jul och Gott Nytt År!

Det har varit stiltje på min blogg en tid. Men jag tänker mig ett nytt försök efter nyår. Nu önskar jag eventuella läsare en riktigt God Jul och Gott År!

måndag 8 november 2010

Afghanistan lever

I SVTs Aktuellt igår, 7 november, fanns ett intressant reportage från Afghanistan. Det handlade om hur elevantalet i skolorna hela tiden ökar och hur man på en del håll till och med använder treskift för att kunna ta emot alla elever, ofta under primitiva förhållanden. Att höra unga flickor berätta om sina höga ambitioner för sin egen framtid och Afghanistans, är verkligen både uppmuntrande och rörande. Bör inte vi ge allt stöd vi kan för att dessa - Afghanistans hopp - ska kunna nå sina mål? Våra svenska soldater gör en oerhört viktig insats och förtjänar allt stöd. Mörkmännen och bombkastarna - historiens förlorare - måste tryckas tillbaka och kriget både kan och ska vinnas, vad Lars Ohly än må säga. Han brukar hålla på fel sida.

lördag 23 oktober 2010

Arbetsintegrerade sociala företag

I en debattartikel i Dagens Samhälle 20 oktober skriver Caroline Unéus (M) och Lelle Karlsson (V) från Regionförbundet Östsam i Östergötland om det som kallas Arbetsintegrerade sociala företag (ASF). Sådana företag är vanligare i en del andra europeiska länder och syftet är att anställa människor som har svårt att få en anställning på den nuvarande arbetsmarknaden. Detta ger givetvis positiva effekter både för den enskilde, för samhället och för gemene man. Kommuner kan bland annat genom sociala kriterier i upphandlingar trycka på för uppkomsten av sådana företag.

Detta är en tanke som kommunen och Regionförbundet på allvar borde pröva och dra nytta av erfarenheterna från Östergörtland!

fredag 8 oktober 2010

Efter valet

Mer än en månad har gått sedan mitt förra inlägg och valet är över. Jag vill tacka dem som röstat på Folkpartiet och inte minst dem som röstat på mig personligen. Även om kryssen inte har räckt till för att klara alla spärrar för att bli personvald, känns det som ett stort förtroende att ha fått flest FP-kryss i kommunen i alla tre valen - ett förtroende att försöka förvalta väl.

Glädjande var att valdeltagandet ökade i alla valen och att alliansregeringen sitter kvar, så att den förda politiken kan vidareutvecklas och landet slipper ett icke trovärdigt regeringsalternativ. SD:s framgångar är däremot förstås väldigt beklagliga och har väl till en del orsakats av en under decennier misslyckad integrationspolitik.

Glädjande är också att alliansmajoriteten bibehålls i landstinget, om än med smal marginal. Jag tar för övrigt plats som ersättare i landstingsfullmäktige, vilket känns som en spännande möjlighet och utmaning.

Riktigt tråkig är Folkpartiets stora tillbakagång i kommunvalet i Tierp, som gör att vi tappar ett mandat i kommunfullmäktige (mitt - jag blir ersättare i nya fullmäktige). Det är min övertygelse att liberalismen behövs även i Tierp. Partiet måste naturligtvis diskutera resultatet ordentligt och bygga en organisation som kan bli ett tydligt och trovärdigt alternativ i valet 2014.

fredag 3 september 2010

Riktiga svenskar röstar inte på SD

"Sverige har blivit ett hårdare land att leva i" skriver de så kallade sverigedemokraterna (SD) i sitt bedrövliga valblad. De talar om "En nedmonterad välfärd, skenande arbetslöshet, . . . eskalerande brottslighet . . . ökade gruppmotsättningar . . . utbredd känsla av otrygghet och osäkerhet". Det är lögn eller våldsam överdrift, men det mesta skyller de förstås på invandringen. Precis så har nazister och andra antidemokrater propagerat i alla tider. Precis så har de försökt sprida osäkerhet och fientlighet mellan människor. "Ge oss Sverige tillbaka!", skriver de. Men varför ge ett fint land till så trångsynta människor? Riktiga svenskar röstar inte på SD.

De flesta jag känner är riktiga svenskar. De röstar inte på SD. De vill ha demokrati och utveckling. De ser individen - inte i första hand ursprunget, religionen eller gruppen. De vill Sverige väl. Många av dem kommer från andra länder, från Irak, Somalia, Danmark, Burundi och så vidare. Men de vill leva, arbeta och utvecklas i det här landet, i frihet. De är individer. De vill bidra till det här landet. De vill Sverige väl. De är riktiga svenskar.

Mot detta står Jimmy Åkessons och SD:s trångsynthet och främlingsfientlighet. De "vill ha tillbaka" ett Sverige som dessbättre egentligen aldrig har funnits. De spelar på en del människors osäkerhet inför nyheter och utveckling. De har oerhört mycket mer gemensamt med allsköns fundamentalister och antidemokrater världen över än med något som kan kallas svenskt eller demokratiskt. Riktiga svenskar röstar inte på SD.

Valrörelse!

Valrörelsen går in i sitt intensivaste skede. Det är skönt! Allt planerande och förberedande börjar bli klart så långt det går. Mer tid för politik - valstuga, möten, samtal - och bloggande.

söndag 22 augusti 2010

Trafiken i Lövstabruk

Trafiksituationen i Lövstabruk är besvärlig både för de boende och för den värdefulla kulturmiljön. Därför vill de boende ha sänkt hastighet och förbud mot tung genomfartstrafik.

Båda kraven är enligt min mening mycket välmotiverade. Hastigheten 50 km/tim mellan brukets portar är för hög med tanke på att husen ligger mycket nära gatan och att det finns en stor mängd utfarter för både gående och bilar. Tung trafik genom bruket skakar sönder byggnaderna och river ibland ner portarna, vilket ger höga reparationskostnader.

Därför har jag skrivit en interpellation till kommunfullmäktige till stöd för de boendes krav och hoppas naturligtvis på ett positivt svar från kommunledningen. Arbetarbladet har rapporterat om namninsamling och interpellation (även UNT, dock ej på nätet).

måndag 9 augusti 2010

Burkan och liberalismen

Folkpartiets och Jan Björklunds utmärkta förslag om lagstöd för att förbjuda burka och niqab i skolan har vållat en del debatt. Så även i dagens UNT där Liberala Ungdomsförbundet (LUF) i Uppsala kritiserar förslaget, men kritiken har fått många kloka kommentarer.

Tyvärr har väl LUF i det här fallet missförstått en hel del av vad liberaler kämpat för under de senaste tvåhundra åren. Liberaler har arbetat för människans frihet och sett henne främst som en självständig individ, inte som en del av ett kollektiv. Bland annat däri skiljer sig liberalismen från till exempel socialismen. Liberaler har försvarat individens rätt till exempel gentemot stat och kyrka. Liberalismen går alltså stick i stäv med religiös fundamentalism, enligt min mening även med sådan som tvingar kvinnorna att dölja ansiktet. LUF borde istället uppmuntra unga kvinnor att uppträda som fria individer i samhället.

Därmed menar jag inte att man ska förbjuda kvinnor att bära burka i alla sammanhang, men att förfasa sig över ett förbud i skolan är mycket märkligt. Elever och lärare behöver kunna se varandra i ansiktet. Det är inget konstigt utan en självklarhet i ett fritt och demokratiskt samhälle.

LUF verkar ha råkat ut för en släng av en flummig och tyvärr rätt vanlig attityd, som på något sätt tar den demokratiska världen för självklar och har glömt att den skapades just i strid med religiös fundamentalism och förlegade föreställningar. Den kampen och den processen pågår än, både här och i de länder där fundamentalismen är starkast. Det är inget att skämmas för och det är bra att historieämnet har tagits till heders i skolan igen.

måndag 2 augusti 2010

Allians för Tierp

Det skapas historia i Tierp i dessa dagar. Centerpartiet, Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna har bildat Allians för Tierp och 30 juli presenterades alliansens valmanifest. Om detta kan man läsa i
Arbetarbladet 31 juli. Hela manifestet finns att läsa på Folkpartiets hemsida. Tierp behöver en nytändning efter att ett parti - alltså Socialdemokraterna - har suttit vid makten alltför länge. På valdagen 19 september kan mer historia skrivas . . .

Det finns mycket att göra i en valrörelse och i en nybildad allians. Därför, men också på grund av sommar- och semesteraktiviteter, har det blvit dåligt med bloggandet på sistone. Igår var det till exempel en fantastisk konsert i orangeriet vid Örbyhus slott, i lördags Ölets dag i Lövsta bruk och i fredags ordnade alliansen Fredag på Fredners.

måndag 19 juli 2010

Parkskötsel i Karlholmsbruk

I UNT 19 juli kan man läsa om dålig skötsel av parkmark i Karlholm och jag vet att Karlholm inte är ensamt om att ha råkat illa ut i upphandlingen. Enligt min mening finns en rad brister i kommunens upphandlingspolitik. För det första måste man naturligtvis se till att upphandlingsunderlagen är tydliga och innefattar allt som ska göras. För det andra ska man naturligtvis se till att lämnade offerter är tydliga och realistiska - glädjekalkyler och godtycke ska inte accepteras, då hindras bättre leverantörer.

Men jag skulle vilja gå ett steg längre och påstå att upphandling av sådana här tjänster från ett och samma företag för hela kommunen ofta är ett dåligt alternativ till kommunens egen regi. Sådan upphandling gör nämligen avståndet mellan utförare och berörda (boende, dagispersonal, med flera) ännu längre. Upphandlingen borde istället delas upp efter kommundelar, så att lokala entreprenörer kan konkurrera. De kan ha en nära kontakt med de berörda och känna ansvar för sin bygd. Valfriheten och närheten i samhället måste ökas - inte minskas!

Jag har placerat min blogg i Tierpbloggkartan.se!

söndag 18 juli 2010

Alla barn har rätt till bra utbildning

Skolinspektionen riktar kritik mot Tierps kommun i ett elevärende, som UNT redovisar 17 juli. Ärendet och kritiken visar att kommunen inte för närvarande klarar av att ge god utbildning åt alla elever. Det är naturligtvis inte acceptabelt. Vi behöver en kommunledning som tar betydligt allvarligare på detta. Stöd måste sättas in i tid och utvärderas ofta. Enligt min mening är missriktad sparsamhet i sådana frågor detsamma som slöseri, både med människor och pengar. Budgetar ska hållas, men också vara realistiska. Det är dags att se längre än nästa månadsuppföljning eller bokslut och att inse att tidiga insatser även är ett sätt att spara pengar på några års sikt. Misslyckanden i skolan är oerhört dyra för samhället!

onsdag 7 juli 2010

Rädda skolan från rödgrön röra!

"En stor internationell undersökning om elevers kunskaper, attityder och värderingar visar att svenska åttondeklassare har goda kunskaper om samhälle och demokrati. Men bara om man ser till genomsnittet.
Sverige utmärker sig som ett land med stora skillnader i elevernas kunskaper. Var åttonde elev får inte ens det minimum av kunskaper som krävs för att fungera som medborgare. Det är också bland elever med dåliga kunskaper som intolerans och bristande uppslutning kring demokratiska värden visar sig vanligast."
Så skriver Dagens Samhälle 30 juni.

Detta är resultatet av decenniers socialdemokratisk flumskola. Den har varit dålig för alla, men alldeles särskilt dålig för dem som är i störst behov av stöd i sitt lärande. Jan Björklund, Folkpartiet och Alliansen är på god väg att få skolan på rätt köl, men decenniers nedmontering kan inte repareras på en mandatperiod. Därför är det viktigt att Alliansregeringen får stöd i valet. Den rödgröna rörans "omvändelse" under galgen i Almedalen är inget att lita på - de är ju inte ens tillnärmelsevis eniga.

söndag 4 juli 2010

Opera i Leufsta

Lövstabruk är en pärla, vilket allt fler uppsalabor, stockholmare och internationella gäster inser. Stiftelsen, vänföreningen, kulturföreningen och alla hantverkare och näringsställen bidrar alla till att fylla den underbara miljön med ett fantastiskt innehåll.
På lördagseftermiddagen kunde man gå på kaffe med Mozart i Orangeriet med utdrag ur Trollflöjten och don Giovanni. På kvällen spelades Donizettis förfärliga, blodiga, men underbara opera Lucia di Lammermoor med sopranen Liisa Mast som en lysande Lucia. I Lövsta har kommunen en tillgång, som inte går att överskatta.

Ett par tips för den kommande veckan (se även Mina länkar till höger):
  • Tisdag 6 juli kl 19 talar Helge Sunna om den samiska trummans bildvärld och visar egna verk - Kulturföreningen arrangerar.
  • Torsdag 8 juli blir det körkonsert i kyrkan med Galler Kammerchor från Schweiz.

lördag 3 juli 2010

Barnens rättigheter

Beredningen Lärande och Unga i Tierps kommun har arbetat fram ett förslag till Policy för barnkonventionens tillämpning i kommunen. Förslaget har varit ute på remiss, men bara fått två svar, vilket är svagt. Dessbättre arbetas det med frågan på många håll i landet, både i kommunerna och regeringen, vilket framgår av ett pressmeddelande från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 1 juli, liksom av en debattartikel i Dagens Samhälle 30 juni. Det kan finnas möjligheter till samarbete och åsiktsutbyte med andra kommuner och SKL.

Kommunen måste enligt min mening tydligare sätta barnens rättigheter i fokus, vilket bland annat visas av Skolinspektionens kritik i ett elevärende som redovisas i Arbetarbladet 2 juli. Det görs väldigt mycket bra arbete av våra duktiga och engagerade rektorer och lärare, men ALLA elever har rätt till en bra skolgång och det är något som kommunledningen måste ta till sig.

Galleria i Tierp?

"Kakfabrik kan bli Tierps första galleria", skriver Arbetarbladet 1 juli. Och visst vore det trevligt och bra för köpingen. Trevligt är det också att allt fler aktörer verkar se Tierps möjligheter. Det är inte en dag för tidigt. Tierp Arena kan också underlätta satsningar på nya butiker. Bostäder behövs också, så det vore märkligt om Pricks-huset skulle behöva stå oanvänt. Bredvid Fredners torg finns ju ytterligare en tomt som borde kunna användas för bostäder och butiker.

torsdag 24 juni 2010

Äntligen konstgräs i Tierp

Kommunstyrelsen beslutade i tisdags att godkänna planerna på en konstgräsplan i köpingen genom att arrendera ut den befintliga planen bredvid Aspenskolan för anläggningen, vilket Arbetarbladet skriver om 23 juni i två artiklar.

Det är imponerande och väldigt roligt att de olika klubbarna nu bildat en fotbollsallians, med energi och kapital att satsa på ett sådant välbehövligt projekt. Det är bra för fotbollen och indirekt för många andra idrotter och det är bra för kommunen som blir mer attraktiv. Tierp Arena, badhus och nu konstgräs - kanske kan Rotarys vision om 10.000 invånare i köpingen bli verklighet. Dags att börja bygga bostäder!

Myggen igen - nu i Tobo

Den 21 juni berättade UNT att översvämningsmyggen slagit till i Tobotrakten och plågar människor och djur. Tyvärr verkar kommunen ha varit oklar över vem som har ansvaret för anmälningar och åtgärder. Så ska det naturligtvis inte vara.

Klart är väl däremot att Naturvårdsverkets egensinniga och missriktade politik ställer till elände. Allt förhalande och krångel under de senaste åren har rimligen gjort att myggen kunnat föröka sig mycket mer och snabbare än vad de kunde ha gjort med en förnuftigare inställning från verkets sida. Ironiskt nog leder detta till att bekämpningsinsatserna nu måste bli större än vad de hade behövt vara. Så kan det gå om man blundar för verkligheten.

Resurscentrum för barn

För en månad sedan skrev jag om situationen vid Resurscentrum för Barn på den här bloggen. Nu har kommunstyrelsen levererat sitt svar på Socialstyrelsens kritik, vilket speglas i en artikel i UNT 24 juni. Situationen har förbättrats mycket och nyanställda fyller vakanserna. Frågan är bara om det räcker - arbetsbelastningen är ändå stor och kanske bör personalstyrkan utökas. Det är oerhört viktigt att vi nu får en hållbar situation på RCB. Missriktad sparsamhet kan ge stora kostnader på sikt. Därför är det mycket positivt att Arbetsmiljöverket gjort en inspektion och kräver att arbetsbelastningen mäts minst en gång per månad.

onsdag 16 juni 2010

Motorsport och gymnasier

I lördags visade Tierp Arena upp sig på torget i Tierp och bjöd på ett smakprov av mycket snabba bilar och motorcyklar. Jag kan inte påstå att jag är någon motorentusiast, men både fordonen (om man får säga så) och organisationen bakom tävlingarna var mycket imponerande. Om allt går i lås - vilket jag verkligen hoppas - blir det stortävling i Tierp redan om ett år.

Nu planeras det ju inte bara dragracing ute på flygplatsen utan inte minst halkbana och utbildning. Dessutom blir förstås flygklubben kvar. När det gäller utbildning har Yrkesakademin ansökt om att få starta ett fristående motorgymnasium med 153 elever efter tre år, vilket man kan läsa i UNT och Arbetarbladet (dagens nätupplagor). Utskottet Barn och Ungdom (där jag är ledamot) har enhälligt tillstyrkt ansökan (Skolinspektionen har avgörandet). Anläggningen och skolan kommer att vara en tillgång för Tierp, samtidigt som inverkan på Högbergsgymnasiet och andra skolor i länet blir liten eftersom motorgymnasiet vänder sig till elever från stora delar av Sverige.

Däremot avstyrkte utskottet ett stort antal ansökningar om fristående gymnasier i Uppsala och Gävle. Ansökningarna omfattade totalt nästan 5.000 platser efter tre år på en marknad som dels redan är överetablerad, dels minskar genom mindre elevkullar. Konkurrens är bra och kan höja skolornas kvalitetet, men stor överetablering kan ge drastiskt ökade kostnader för kommunen och det är enligt min och utskottets mening inte acceptabelt. Jag anser det inte heller rimligt att utsätta eleverna för risken av ett troligen betydande antal konkurser, som innebär förlorat tempo och förlorad tid. Att starta en skola innebär ett stort ansvar för lång tid.

tisdag 15 juni 2010

Bra förslag från regeringen

Regeringen föreslår att högstadieelever som läser franska, tyska eller spanska ska belönas med extrapoäng vid antagningen till gymnasiet, skriver UNT 15 juni. Ett mycket bra förslag! Sverige behöver fler språkutbildade och det måste löna sig att läsa även lite mer krävande ämnen. Jag hoppas att franskan kan leva kvar i Tierps skolor.

Terrorister på Forsmark

Angreppet mot kärnkraftverket i Forsmark har naturligtvis väckt stor uppmärksamhet i olika medier - några lokala länkar finns nedan. Mängder av kritik har riktats mot säkerheten vid verket och det på goda grunder, även om själva driften inte på allvar varit hotad.

Men tyvärr riktar sig inte kritiken i första hand mot den organisation och de individer, som sätter sig över lagen och demokratin. Likheten med andra fanatiska och terroristiska rörelser är påtaglig, låt vara att inget våld verkar ha förekommit. En likhet är också att även den här aktionen lockar (och förutsätter) fanatiker från olika länder, liksom vid kravaller i samband med toppmöten av olika slag och där fredliga och mer eller mindre berättigade demonstrationer urartar på olika håll i Europa. Den verkliga och föregivna miljörörelsen måste förstå att världen inte är en lekstuga. Och alla demokratiska partier måste kraftfullt ta avstånd från den här typen av aktioner.

Kärnkraften behövs och drivs i enlighet med demokratiska beslut. Säkerheten är en nationell angelägenhet och säkerheten måste förbättras. Aningslöshet får inte lämna vår energiförsörjning i händerna på antidemokrater och terrorister av olika schatteringar. Observera att detta gäller inte bara kärnkraftverk, även till exempel vattenkraftverk är känsliga installationer.

Artiklar: Arbetarbladet 14 juni och 15 juni, UNT 15 juni, Radio Uppland 15 juni, Svenskt Näringsliv 15 juni.

måndag 14 juni 2010

Opera i universitetsaulan

Det är inte så ofta man kan avnjuta opera på scen i Uppsala, men så var fallet i lördags kväll i universitetsaulan (fler föreställningar följer). Det var en alldeles utmärkt föreställning av Giuseppe Verdis Otello med skön sång av solister och kör och en alldeles nattsvart intrig som bygger på Shakespeares tragedi med samma namn. Vad jag inte kan förstå är att moderniteten tydligen kräver att kostymerna inte ska vara rimligt tidstypiska (handlingen utspelar sig på 1500-talet). Det stör åtminstone mig - när allt kommer omkring behärskade Venedig inte Cypern i början av nittonhundratalet (eller vad det är tänkt att föreställa). Är det någon som tror att en annan kostymering skulle täcka kärnan och allmängiltigheten i dramat? Det verkar så, men jag tror tvärtom att placeringen av dramat några sekler bakåt i tiden skulle förstärka det allmängiltiga. Avund, svek och svartsjuka har funnits i alla tider. Tyvärr. Men detta förtar inte intrycket av en väl framförd och mäktig opera och en mycket väl använd kväll. Passa på tillfället!

fredag 11 juni 2010

Sommarlov!

Terminen är slut och sommarlovet är här - en skön och stor dag för elever och lärare. Tierps kommun har bra elever och bra lärare och annan personal. Och skolorna fungerar på det stora hela taget bra även om det också finns problem som vi inte ska blunda för, utan hjälpas åt för att göra något åt. Till exempel kan betygsnivån höjas bland annat genom tidiga satsningar och åtminstone hamna på genomsnittet i landet.

Skön Sommar!

torsdag 10 juni 2010

En utmärkt vision - 10000 invånare i centralorten

Rotary i Tierp vill ha 10.000 invånare i centralorten år 2020. Om detta skriver Arbetarbladet i artiklar 9 juni och 10 juni. Det tycker jag är en väldigt fin vision och om det verkligen skulle kunna gå så fort vore det väldigt roligt. Och även om det skulle dröja till 2030 vore det ett stort lyft både jämfört med utvecklingen hittills och med den tilltänkta översiktsplanen.

För att visionen ska kunna bli verklighet måste många goda krafter samverka och inställningen att det är för dyrt att bygga i Tierp brytas. Och företagsmarken vid bland annat motorvägen utnyttjas. Kan Tierp Arena bli det lyft som bryter trögheten?

Någon kan tycka att satsningar i centralorten är orättvist mot andra delar av kommunen. Åtminstone i det här fallet tror jag att det är fel att tänka så. En större och mer attraktiv centralort drar folk, pengar och företag också till andra delar av kommunen. Stagnerar centralorten så stagnerar hela kommunen. Men en väldigt viktig satsning i glesbygd vore vettigt bredband i hela kommunen. Jag har tagit upp den frågan åtskilliga gånger i kommunala sammanhang - kanske kan trögheten släppa både när det gäller byggande och bredband?

Forshem i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fattade inget beslut om vårdboendet Forshem i tisdags, vilket rapporteras i
UNT och Arbetarbladet. En enig allians tvingade fram en återremiss. Jag tycker (förstås) att det var riktigt - inför ett så stort och viktigt beslut måste det finnas ett underlag som ger svar på många olika frågor och som inte bara tittar på en möjlig användning. Även om efterfrågan på vårdboende inte ökar nu, så kommer den att göra det i framtiden enligt verksamhetens egna bedömningar.

Kommunen ska enligt min mening ha en generös inställning till parboende (att makar får bo tillsammans på vårdboende om de så önskar) och det kommer sannolikt också att öka behovet av platser. Men det är också möjligt att kommunen på några års sikt istället bör bygga ett helt nytt vårdboende, vilket är på tal i Östhammar.

Men förslaget till gruppbostad och dagverksamhet för funktionshindrade på Forshem är enligt min mening också bra och fyller ett viktigt behov. Vilket visar att beslut ibland är svåra och bör ha bra och allsidiga underlag.

Under alla omständigheter tror jag att det var ett riktigt beslut att skapa ett demenscentrum i kommunen trots att Wesslandia i Karlholmsbruk ger längre resvägar för många anhöriga.

onsdag 9 juni 2010

Myggplågan och Naturvårdverket

För några dagar sedan (31 maj och 2 juni) bloggade jag om myggplågan vid Nedre Dalälven och Naturvårdsverkets krångel. Igår fick jag svar på en fråga i kommunfullmäktige om vad kommunen gör för att påverka. Om detta finns rapporterat i UNT idag och det var glädjande att Bengt-Olov Eriksson (S) gav ett positivt svar. Det är uppenbarligen viktigt att trycka på Naturvårdsverket, som ibland verkar vilja tänka bort människorna från miljön.

onsdag 2 juni 2010

Rätt beslut, men för sent

För två dagar sedan bloggade jag om myggplågan vid Nedre Dalälven. Nu rapporterar UNT att Naturvårdsverket ändrat sig och godkänner bekämpningen. Problemet är bara att nu är det för sent för den här gången och människor och djur får lida av stickmyggen.

Det är arrogant och märkligt att Naturvårdsverket inte ska kunna fatta rätt beslut förrän det är för sent. Man får hoppas att det inte var menat så - påtryckningarna har kanske gett hjälp på traven. Myndigheten borde förstå att människorna vid Nedre Dalälven behöver drägliga somrar och att människorna är bra för miljön.

måndag 31 maj 2010

Stoppa myggplågan (och Naturvårdsverket)!

Enligt Arbetarbladet 29 maj sätter Naturvårdsverket stopp för myggbekämpningen i Båtfors och Bredforsens naturreservat trots att regeringen nyligen gav klartecken. Det är inte svårt att förstå de irriterade reaktionerna från berörda medborgare och från myggbekämpningsprojektet. Och jag hoppas att regeringen med det allra snaraste kör över Naturvårdsverket igen.

Det är märkligt att de som anser sig värna miljön inbillar sig att de kan göra det i total konflikt med dem som lever och verkar i området - alltså med dem som faktiskt bidrar till att miljön är skyddsvärd. För vi ska väl inte bara ha urskog vid nedre Dalälven?

Jag hoppas att kommunledningen gör vad den kan för att trycka på och snabbt få ett vettigt beslut.

Vernissage på biblioteket

Bildeleverna från årskurs 1 på Högbergsgymnasiets estetiska program hade idag vernissage på centralortens bibliotek och visar både skulptur och bildkonst i olika tekniker. Besök gärna utställningen och ta del av vad våra begåvade elever åstadkommit!

Bredband åt alla!

Riksdagen har nyligen bifallit regeringens proposition "Tillgängliga elektroniska kommunikationer" (2009/10:193) som fastställer "ett nytt delmål inom det IT-politiska målet". Enligt det nya delmålet "ska Sverige ha bredband i världsklass. Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband" (länk till riksdagsbeslut). Bredband definieras i propostionen som minst 2 Mbit/s, vilket är mer än tio gånger mer än i delar av vår kommun (men i och för sig lite för många användningsområden).

Det är väldigt viktigt att kommunen gör allt den kan för att alla kommunens invånare ska ha tillgång till bra bredband och riksdagens beslut kan öppna för nya möjligheter.

Ett gott liv i Aspenaulan

I torsdags bjöd gymnasiesärskolans elever publiken i en fullsatt Aspenaula på en fartfylld, väl genomförd och mycket uppskattad show, där det välvalda temat "Ett gott liv" belystes från en mängd olika vinklar. Jag är djupt imponerad. Läs gärna mer på länken Gymnasiesärelever bjöd på show - Tierp - UNT.se.

torsdag 27 maj 2010

Ingen mobbning på Aspenskolan?

I en artikel i Dagens Samhälle (DS) 19 maj: Antimobbningsarbete ger utslag i enkät listas landets skolor efter förekomst av mobbning utifrån en enkät som Folkhälsoinstitutet gjort bland landets elever. Aspenskolan i Tierp framstår som näst bäst i landet! Det görs mycket bra på Aspenskolan, men det finns säkert också de som inte känner igen sig i beskrivningen.

I själva verket ligger det nog generellt mycket i vad ordföranden i barn- och skolnämnden i Lund, Lars Hansson (FP), skriver i en debattartikel i DS 25 maj, nämligen att mobbning förekommer överallt och att ett "bra" resultat i enkäten snarare tyder på att problemen inte tas på tillräckligt allvar. Jag vet att mobbningen inte är noll på Aspenskolan, men så ser det ut i enkätsvaren.

Partier och media på Högbergsskolan

I ett tidigare inlägg har jag skrivit om de politiska partiernas bokbord på Högbergsskolan 18 maj. Och pressen har rapporterat med varierande resultat, vilket lärare på skolan påpekar i en insändare i UNT 26 maj - "Demokratiskt på Högbergsskolan". Där framhäver de skolans ansvar för demokratin och beklagar att SD i UNT:s rapportering fått större delen av utrymmet. Jag kan inte annat än hålla med, artikeln ger ingen objektiv skildring av evenemanget. Låt kvällstidningarna behålla sin sensationslystna journalistik för sig själva!

söndag 23 maj 2010

Svidande kritik mot Tierps kommun

Precis som UNT skriver (länk nedan) och Socialstyrelsen påpekar i sin granskning har situationen på Resurscentrum för barn (RCB) varit mycket besvärlig under lång tid. Egentligen under väldigt lång tid, men fram till våren förra året upplevde jag från min plats i utskottet Barn och Ungdom att utvecklingen gick framåt i en hel del avseenden, vilket också länsstyrelsen konstaterade. Därefter inträffade diverse misshälligheter och och situationen blev snabbt katastrofal, för att nu åter - som jag uppfattar det och hoppas - vara på väg in i kontrollerade former, som förhoppningsvis på något års sikt ska leda till en verksamhet som är mycket bättre än på decennier. Men det är djupt beklagligt att det inträffade naturligtvis påverkat verksamheten till men för medborgarna. Länk till artikel i UNT: Svidande kritik mot Tierps kommun - Tierp - UNT.se

Nu måste RCB och utskottet hitta arbetsformer så att sådana här sammanbrott kan undvikas i fortsättningen. Kommunens revisorer har i sin rapport tidigare i år pekat på viktiga åtgärder. En är satsning på förebyggande socialt arbete bland barn och unga (vilket alla talat om länge och som hittills utvecklats alltför långsamt). En annan åtgärd är att återupprätta förtroendet mellan personal och ledning, vilket jag uppfattar vara på väg. Och en tredje att förbätta kontakterna mellan personalen och politiken och att öka utskottets politiska roll. Det är viktigt att utskottet och kommunstyrelsen har en god bild av utvecklingen och att utskottet får tid och möjligheter att inte bara agera myndighet, utan också bereda ärenden till kommunstyrelsen och spela en tydlig roll i politiken. Det är en förutsättning för att den nya politiska organisationen ska fungera väl.

Uppsala Vokalensemble i Vendels kyrka

Bästa tänkbara pingstaftonsväder på lördagen och sämsta tänkbara på pingstdagen (nästan - för några år sedan var det 2 grader på Örskär samma dag). Men istället en underbar konsert med Uppsala Vokalensemble i fina Vendels kyrka under ledning av sin dirigent Maria Goundorina. Sakral musik från 1300-talet och till våra dagar - från kyrkans hela historia. En fin inledning på sommaren!

tisdag 18 maj 2010

Bokbord på Högbergsgymnasiet

Benny Lindholm från Liberala Studenter och Svante Boström från Liberala Ungdomsförbundet
pratar med elever på Högbergsgymnasiet

Bravo Högbergsskolan, som 17 maj anordnade bokbord för de politiska partierna och ungdomsförbunden! Det är väldigt viktigt för demokratin och valrörelsen att skolan engagerar sig och många elever är intresserade.

Nystart igen!

Nästan två månader sedan mitt förra inlägg! Tiden går fort och det har funnits en hel del att göra (även om det inte är någon ursäkt). Än en gång lovar jag mig själv att uppdatera bloggen bättre.

fredag 19 mars 2010

Ungdomar blir trainees i Skellefteå - en idé för Tierp?

  "Ungdomar blir trainees i Skellefteå" skriver Dagens Samhälle 19 mars. Artikeln handlar om hur Skellefteå kommun avsatt tio miljoner kronor till ett ungdomstrainee-program som startade i höstas. Ungdomarna är visstidsanställda i sex månader med en lön på närmare 16 000 kronor i månaden i arbeten som inte annars skulle blivit gjorda. En del av tiden ägnas åt studier och validering av kunskaper och erfarenheter som ungdomarna redan har. Ungdomar mellan 20 och 26 år har kunnat söka platserna och cirka 40 procent av de antagna hade tidigare försörjningsstöd.

Detta borde kunna vara en idé även för Tierp som enligt samma utgåva av Dagens Samhälle har 18,6 procent arbetslösa i åldern 18 - 24 år (plats 216 bland landets 290 kommuner). Finansieringen då? En del betalas ju av mindre kostnader för försörjningsstöd. Och vi måste oftare ställa oss frågan vilka kostnaderna blir i framtiden om inte våra ungdomar kan etablera sig i arbetslivet och samhället.

Plågsam men nyttig läsning

Då och då påminns man om att Stieg Larssons Millenium-böcker inte ligger så långt från verkligheten som man kunde hoppas och kanske tro. Jag tänker framför allt på att samhället alltför ofta väljer att blunda för sådant som är obehagligt eller obekvämt, inte sällan på grund av rädsla för makten eller för att stöta sig med andra. Ibland finns det människor som utnyttjar detta för egen vinning, men till andras skada.

Dagens Samhälle skriver om ett sådant fall i sin nätupplaga 16 mars. Det handlar om att Stefan Möller (M), ordförande i socialnämnden i Staffanstorp, avgått efter att Skånska Dagbladet avslöjat hur han låtit ett fosterbarn bo i ett uthus på sin gård och om hur två kommuner blundat för missförhållandena. Bakom länken till Skånskan - och länkarna från den artikeln - döljer sig förfärande läsning och utomordentligt journalistiskt arbete. Tack!

Jag tänker inte skriva mer om detta här - artiklarna måste läsas - men det är en nyttig påminnelse till alla och inte minst till dem som sysslar med socialt arbete.

torsdag 11 mars 2010

Goda idéer för en bra skola

I en debattartikel i Dagens Samhälle 9 mars (nätupplagan) pekar Maria Stockhaus (M), ordförande i SKL:s utbildningsberedning på ett antal viktiga punkter för att få en bra skola i kommunerna:

"• Har bra ledare. Politiker, förvaltningschef och rektorer tar ansvar för elevernas resultat och har en aktiv dialog om skolans mål och utveckling.
• Lyfter fram kompetenta lärare. Utgångspunkten är att det är tillåtet att vara bra; alla lärare kan utvecklas och goda insatser belönas genom lön, karriärvägar eller på andra sätt.
• Har höga förväntningar. Alla elever kan och ska lyckas oavsett förutsättningar. Det ställer också krav på lärare, tjänstemän och politiker.
• Tar reda på hur det går. Uppdraget från politikerna är att skolan ska ha koll på varje barn genom systematisk uppföljning av kunskapsresultat och andra värden. Resultaten ska återkopplas för att sedan kunna åtgärdas och förbättras."

Mycket bra. Det är enligt min mening precis det som behövs även i Tierps kommun. Och dessutom väl i överensstämmelse med Folkpartiets förslag till skolplan i kommunen, vilken jag var med om att ta fram för ett par år sedan. Trevligt!

Maria Stockhaus skriver också: "Det är viktigt att debatten handlar om dessa aspekter och inte den eviga diskussionen om vem som ska vara huvudman."
Väl talat!

torsdag 25 februari 2010

Skolgången för HVB-placerade

I en debattartikel i Dagens Nyheter 22 februari redovisas en rapport från Skolinspektionen angående skolgången för barn och ungdomar som placerats i HVB-hem. I många fall bereds inte de placerade möjligheter till en tillfredsställande skolundervisning. Skolinspektionen konstaterar att kommunerna ofta brister i sitt ansvar för skolgången för dessa elever.

Även om varken Tierp eller någon annan kommun är omnämnd i rapporten måste vi ta väldigt allvarligt på det här. Självklart måste placerade ha samma rätt till undervisning som andra elever. Och de som inte fått tillräcklig undervisning måste få nya möjligheter. Hur ska de annars kunna komma på rätt köl och få en bra chans i livet?

torsdag 11 februari 2010

En bok - Konsten att vara invandrare

En av mina hjärtefrågor är integration. Mötet med människor från andra länder och kulturer är fascinerande och berikande. Kunskapen om och respekten för varandras kulturer är viktiga för ett gott samhälle.

För några veckor sedan anordnade Liberal Mångfald ett möte i Uppsala med författaren Andrzej Olkiewics, som flydde från kommunistdiktaturen i Polen till Sverige i slutet av 1950-talet. Det blev en givande föreläsning, som väckte många tankar och insikter om de svårigheter som kan möta immigranten.

Nu har jag läst författarens bok "Konsten att vara invandrare". Boken är lika fascinerande och lärorik som föreläsningen. Den innehåller en mängd berättelser och råd utifrån författarens egna erfarenheter och alla hans möten med människor i liknande situationer. Boken är viktig inte bara för invandrare till Sverige, utan också för alla svenskar som vistas en längre tid utomlands och för alla som är intresserade av ett gott samhälle i en allt mer global värld.

Kanske irriterande, men ändå tänkvärd, kan boken vara för den som resonerar så här: "Jag tycker illa om invandrare. Jag ska emigrera till ett land där de inte tar emot invandrare" (Hört på stan - ett citat ur boken). Men så resonerar väl inte du, käre läsare?

Läs gärna mer på http://www.konstenattvarainvandrare.se/.

Snöröjning och städning

Det är uppenbarligen så att kraven vid kommunens upphandlingar måste höjas. Och uppföljningen förbättras. Det ska inte vara smutsiga golv på dagis när städfirman nyss varit där. Snöröjningen måste fungera. Föräldrar och barn ska inte behöva pulsa i snö när de kommer på morgonen och förskolepersonalens jobb är att ta hand om barnen - inte att skotta snö.

Chefer och upphandlare ska naturligtvis se till att göra korrekta upphandlingar utifrån tydliga specifikationer och oseriösa anbud ska ratas. Kontrakt med företag som inte sköter sina åtaganden måste avslutas.

söndag 7 februari 2010

Satsa på barn i behov av särskilt stöd!

Tierps kommun har som bekant stora sociala kostnader för barn och unga. Det har redovisats flitigt i media till exempel i samband med turbulensen inom RCB (Resurscentrum för barn) och genom en rapport från kommunens revisorer.

En stor anledning till de stora kostnaderna och det förfärliga lidande som kostnaderna återspeglar är bristen på förebyggande arbete och tidiga insatser. En del av problemet ligger solklart i skolan, bland annat genom att elever i behov av särskilt stöd inte garanteras det i den utsträckning som krävs, vilket Skolinspektionen, som gjorde en inspektion av samtliga skolverksamheter i Tierp under 2009, konstaterar i sin rapport. Arbetet mot kränkande behandling genomförs enligt rapporten inte heller på det sätt som reglerna kräver.

Detta är mycket allvarligt eftersom en problematisk skolgång är en del av problemet i många av de ärenden som når utskottet Barn och ungdom. Det säger sig självt att en besvärlig skolgång, kanske med mängder av misslyckanden och mobbing, kan knäcka människor. Tidigt stöd i skola och till familjer är nödvändigt för att på sikt kunna vända utvecklingen i kommunen. De insatser som görs där kostar pengar nu, men ger betydande besparingar på några år. Och spar lidande. Satsa nu!

Kommun satsar mot jantelagen

I nätupplagan av Dagens Samhälle 2 februari kan man läsa att Nordmalings kommun fått EU-pengar för att motverka den trista inställning som jantelagen innebär. Det kan göra Nordmaling till en bättre och roligare kommun att leva i. Jantelagen försvårar många positiva initiativ och stjäl mycket energi från dem som vill något. Det är väl inte utan att Nordmalings initiativ skulle passa även i Tierp.

Jantelagen formulerades av Aksel Sandemose i boken En flykting korsar sitt spår för att beskriva en del människors negativa och tråkiga attityd. Den består av tio budord och lyder så här:

1. Du skall icke tro, att du är något.
2. Du skall icke tro, att du är lika god som vi.
3. Du skall icke tro, att du är klokare än vi.
4. Du skall icke tro, att du är bättre än vi.
5. Du skall icke tro, att du vet mer än vi.
6. Du skall icke tro, att du är förmer än vi.
7. Du skall icke tro, att du duger något till.
8. Du skall icke skratta åt oss.
9. Du skall icke tro, att någon bryr sig om dig.
10. Du skall icke tro, att du kan lära oss något.

lördag 6 februari 2010

För viktigt för politiken?

Ibland får man höra att en del frågor är "för viktiga för politiken". Det kan gälla till exempel äldrevården eller skolan. Även om jag tror mig förstå vad som egentligen menas, så är ändå inställningen en gåta. Demokratin förutsätter ju att samhällsfrågorna vrids och vänds och diskuteras öppet - inte minst de viktigaste frågorna. Och det är ju i grund och botten det som är politik.

Jag tror att det som egentligen menas är att partipolitiken alltför ofta fungerar alltför dåligt. Det kan handla om ovilja till förändring. Eller ovilja att lyssna på motståndare. Eller om en rädsla att ge och ta argument och att stå upp för sina åsikter även om det blåser.

Politiken borde handla om att med ett rimligt resursutnyttjande skapa maximal nytta för medborgarna. Vad det innebär inom till exempel äldrevården i Tierp är i högsta grad en bra politisk fråga. De partier som tar den frågan på allvar har allt att vinna.

lördag 30 januari 2010

Revisorerna och Resurscentrum för barn

Det kan väl knappast ha undgått någon att situationen på Resurscentrum för barn (RCB) är mycket bekymmersam. Det har speglats i media och som ledamot i utskottet Barn och ungdom vet jag det ändå även om det har varit svårt att få en tydlig bild av problemen. Det är glädjande att revisorerna valt att göra en genomgripande granskning av RCB med en fyllig rapport. Revisorerna pekar på en rad fel och brister som måste åtgärdas (refererad i UNT 2010-01-28), också sådant som tidigare tagits upp i utskottet av bland andra undertecknad.

Ytterligare en rapport (som jag ännu inte läst) refereras kortfattat i UNT 2010-01-30 och behandlar uppenbarligen beredningen av ärenden i kommunen. Jag skulle verkligen välkomna om de flesta av kommunstyrelsens ärenden bereddes i utskotten. Det skulle ge bättre underbyggda diskussioner i politiken och ärendena skulle vara bättre förberedda i kommunstyrelsen.

Det finns säkert anledning att återkomma i den här frågan.

Ungdomsnätverket skapar historia i Tierp

Tierps Bio var nästan fullsatt i torsdags kväll när Ungdomsnätverkets film Äntligen fredag hade premiär. Spelfilmen visar vad som kan hända våra ungdomar - och som verkligen händer - i Tierp som på alla andra håll en vanlig fredag kväll. Den följdes av en gripande dokumentär med några ungdomars egna berättelser. Evenemanget är väl beskrivet i dagens UNT.

Det är en stor lycka att Ungdomsnätverket och alla ungdomarna finns och att det finns eldsjälar som Ulrica Hillerstig, Tierps enastående ungdomspolis. Den stämning som fanns och de löften om stöd som gavs den där kvällen borde borga för fortsatta framgångar. - "Ingen kan göra allt, alla kan göra något och många tillsammans kan göra mer".

fredag 29 januari 2010

Luftslottet som sprängdes?

Förre länspolismästaren i Uppsala län har häktats på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt och förberedelse till grov våldtäkt mot barn. Att något sådant överhuvud taget kan inträffa upprör naturligtvis oerhört och många uttrycker sin bestörtning. Samtidigt finns enligt media ett betydande antal kända namn som är intressanta i samma utredning. Upprördheten ska vara stor, men bestörtningen borde nog vara något mindre. Lyssna gärna på föreståndaren för Nationellt Centrum för Kvinnofrid, professor Gun Heimer, i Radio Uppland idag cirka 07.43.

Bestörtningen skulle kanske också vara något mindre om alla de som läst Stieg Larssons Millenium-trilogi, eller sett filmerna, verkligen hade tagit budskapet till sig. Även om helheten i trilogin är rätt osannolik, så gäller det inte delarna. Grova brott kan begås i alla samhällsgrupper. Men brotten försvåras om människor vågar se och ifrågasätta - och lyssna även på dem som oftast har svårt att göra sin röst hörd. Jag tror att strävan efter trygghet i den egna gruppen, rädslan att ifrågasätta, alltför ofta tillåts skapa otrygghet för andra som egentligen behöver tryggheten mycket bättre.

Till slut - självklart finns det väldigt många bra poliser. Bland annat det ska jag skriva om i ett senare inlägg.

Långt uppehåll

Det var länge sedan jag skrev, trots att det funnits mycket att skriva om. Jag måste lära mig att prioritera bloggen högre och att skriva fastän allt inte är enkelt. Nu kommer i alla fall en rad inlägg.

söndag 17 januari 2010

Dags att bygga nytt i Tierp

I dagens UNT kan man läsa att tillgången på bostäder i Uppsala är lägre än på mycket länge. "Under 2009 låg nyproduktionen på is. Samtidigt ökade inflyttningen kraftigt och följden har blivit en stor brist på bostäder, något som fortsätter att driva upp priserna i de flesta stadsdelar", skriver tidningen. Detta borde ge Tierp möjligheter att locka nya invånare. Det tar ju faktiskt inte just längre tid att sig från Tierps till Uppsala centrum, än att ta sig dit från stadens egna ytterområden.

Det borde alltså vara högt på tiden för kommunen att verkligen ta sig an bostadsfrågan. En viktig målgrupp är också de äldre, som vill flytta från villa till hyres- eller bostadsrätt. Eller som fullmäktiges beredning Omsorg och Livsmiljö skriver i sin utmärkta remissutgåva av äldreplanen Äldre 2020: "Kommunen ska skapa förutsättningar för byggande av olika
boendeformer och göra det attraktivt för olika aktörer att etablera, förvalta och driva
boenden avsedda för äldre". Kommunen behöver sina invånare - och vi behöver bli fler.

torsdag 14 januari 2010

Spara eller inte spara

Ibland - till och med ganska ofta - är den kommunala ekonomin rätt knepig. Den ekonomiska situationen är kärv, eftersom lågkonjunkturen ger minskade skatteintäkter. Man måste alltså vara extra försiktig med utgifterna.

Samtidigt är behoven på många håll stora, till exempel när det gäller våra barn och unga - både i skolan och på det sociala området. Det är naturligtvis oerhört viktigt att vi ger våra barn en bra start i livet. Och det är mycket billigare att arbeta förebyggande än att agera när problemen är stora. Problemet är att det kostar pengar nu. Hur ska man väga 10.000 kr idag mot 100.000 om två år eller 1.000.000 om fem år?

Jag menar att det är bättre att använda 10.000 idag även om det är svårt att skrapa ihop pengarna och jag menar att det är bättre att använda 100.000 än att låta problemen förvärras än mer. Vi bör försöka göra allt vi kan för att minska både lidandet och de framtida kostnaderna även om ett missriktat sparande kan ligga frestande nära till hands.

tisdag 12 januari 2010

Valfrihet i Tierp?

Hemtjänsten anlitar Samhall för att leverera maten till pensionärerna. Samhall köper all maten på Konsum. Hur kan man fatta sådana beslut? Felräkningen på badhuset var egendomlig, men det här är ju långt värre. Inte undra på att reaktionerna blivit starka i Arbetarbladet och UNT. Har beslutsfattarna hört talas om valfrihet? Det är väl ändå alldeles orimligt att det kommunala monopolet på hemtjänst tvingar en sådan lösning på medborgarna. Jag tycker att Gert Berlin från PRO har rätt i mycket i sin insändare i dagens UNT. Till exempel verkar det behövas ett pensionärsråd i kommunen för att undvika sådana här beslut.

Kommunen bör enligt min mening med det snaraste göra som många andra kommuner och införa kundval inom hemtjänsten. Då kan den som har hemtjänst anlita det företag hon eller han själv vill. Och då finns det kanske också företag som erbjuder både inköp och städning enligt kundens önskemål.