måndag 21 december 2009

Vilket ansvar har kommunen för bostadsbyggandet?

Vid kommunfullmäktige 15 december ställde jag en fråga om bostadsförsörjningen i Tierp utifrån en analys som länsstyrelsen har gjort. Bostadsbyggandet i Tierp är bland de allra lägsta i länet. Enligt min mening tar S alltför lätt på frågan trots att man medger viss bostadsbrist i centralorten – man verkar vilja lämna allt åt ”marknaden” men glömmer att marknaden rimligen påverkas också av kommunens intresse.

Under tiden jobbar man på med idéer och planering i en del grannkommuner. Tierp borde fundera över vilka möjligheter slutförvaret i Forsmark och gruvbrytningen i Dannemora öppnar också för den här kommunen. Dessutom måste behovet av trygghetsboenden för äldre tas på stort allvar.

söndag 20 december 2009

Dyrare badhus i Tierp

Det känns väldigt märkligt att man kan räkna så fel som skett med inbyggnaden av Aspenbadet i Tierps köping. En ökning med 11,6 miljoner motsvarande över 30 procent av den ursprungliga beräkningen är väldigt mycket. Men kommunstyrelsen och -fullmäktige stod 15 december inför fullbordat faktum. Kommunledningen måste nu se till att tidplan och kostnadsutveckling för bygget hålls under kontroll i fortsättningen.

Trots allt är behovet av ett inomhusbad i centralorten stort och Folkpartiet har arbetat för ett sådant bad i många år. En attraktiv centralort är viktig för hela kommunen och såväl ung som gammal kan ha nytta av badet, som dessutom behövs för skolornas simundervisning. Men det är inte svårt att förstå att andra intressen kan känna sig åsidosatta, till exempel fotbollsklubbarna som på goda grunder önskar sig en konstgräsplan. Om tillräckligt många är beredda att bidra kan det kanske också bli en sådan.

Demensboende och Forshem - en svår fråga

Vid kommunfullmäktige 15 december beslöts att demensvården ska koncentreras till Wesslandia i Karlholmsbruk. Syftet är att samla och bygga upp kunskap och att göra det möjligt att ge god vård under hela sjukdomens utveckling utan flytt till något annat boende. Lämpliga lokaler och specialutbildad personal ska finnas på ett ställe. Erfarenheterna från andra kommuner är positiva. Naturligtvis hade det varit enklare för många anhöriga att nå ett boende i centralorten, men de lämpliga lokalerna finns i Karlholm. Därför tror jag att beslutet trots allt är riktigt.

Nu är det viktigt att uppbyggnaden av demenscentret och flytten dit sker på ett bra och smidigt sätt och inte jäktas fram. Det är klart att det är en jobbig och ibland smärtsam process för alla inblandade att göra en sådan här förändring och resultatet måste bli bra.

Vad som ska hända med Forshem ska nu utredas fram till kommunfullmäktige i juni 2010 och en möjlighet är naturligtvis att Forshem blir kvar som vårdboende - i kommunal regi eller varför inte kooperativt eller privat drivet?

fredag 18 december 2009

Bravo Cecilia!

Jag gör ett nytt försök att ta upp bloggandet nu inför julen. Det går desto lättare eftersom jag blev väldigt glad över vår europaparlamentariker Cecilia Wikströms insats i SVT-programmet Existens igår kväll. Programmet handlade om utvisningen av irakiska asylsökande och inte minst kristna irakier som har mycket dåliga erfarenheter och riskerar livet i dagens Irak. Vilken oerhörd skillnad på migrationsministerns byråkratresonemang och Cecilias helhjärtade försvar av människan och människovärdet!

fredag 30 oktober 2009

Mat i egen regi

Det är verkligen roligt att det nu blir lokalt lagad mat i Tierp igen. Det har Folkpartiet inklusive undertecknad arbetat för länge. Ännu gladare blir man när man i en artikel i Arbetarbladet läser att maten i möjligaste mån ska tillagas från grunden och att man anställer personal med restaurangerfarenhet. Det kan bli något mycket bra av detta!

torsdag 29 oktober 2009

Besök på Bergis

I tisdags gästades Tierp av Folkpartiets riksdagsledamot Erik Ullenhag och landstingsråd Ismail Kamil. Vi gjorde ett mycket givande besök på Bergis, som är kommunens mottagande för ensamkommande flyktingbarn. Ungdomarna har gjort en lång resa, en resa som man knappast gör utan skäl, och vi har ett stort ansvar. Tar vi det ansvaret kommer de här ungdomarna att bidra till ett bättre och rikare Sverige såväl materiellt som kulturellt.

Samtalen med ungdomarna och personalen gav mycket att tänka på, inte minst 18-årige Bataas berättelse, som man kan läsa om i en UNT-artikel om besöket. Bataa har inte längre någon familj i livet och har flytt från människohandel i Mongoliet. I Sverige har han på kort tid lärt sig god svenska och skött studierna på bästa sätt. Hur man ens kan drömma om att inte bevilja uppehållstillstånd är för mig en gåta.

onsdag 28 oktober 2009

Demensboende

Demensvården i Tierps kommun och Forshems vara eller inte vara har debatterats livligt i media på senaste tiden. För min del tror jag att tanken på ett samlat demensboende är riktig och ska kunna ge bättre vård. Erfarenheterna från en del andra kommuner visar detta. Däremot hade kanske en placering i centralorten varit att föredra för de anhöriga (framför Wesslandia), om det hade varit möjligt. Detta betyder ju inte att Forshem nödvändigtvis måste läggas ner.

Men ännu viktigare är enligt min mening att det skapas trygghetsboenden i kommunen. Det är en fråga som pensionärsorganisationerna driver hårt och med all rätt. Och i Östhammar talar man om att bygga ett nytt vårdboende med trygghetsboenden i närområdet (se UNT-artikel). Vågar man tänka tanken i Östhammar ska det väl var möjligt också i Tierp, eller?

söndag 25 oktober 2009

Kultur i Tierp

Två musikevenemang i kommunen på fyra dagar (det fanns säkert fler, men dem har jag inte besökt). I torsdags hade årets elever på Erik Sahlströminstitutet en välbesökt konsert i institutets vackra byggnad i Tobo. En trevlig, mycket omväxlande och väl genomförd konsert, som visar att folkmusiken lever - inte minst i det lilla brukssamhället med den stora musiktraditionen.

Och ikväll, söndag, en likaledes välbesökt konsert i Borgenkyrkan i Tierp, där Norra Upplands kammarorkester under sin dirigent Roger Thalén framförde bland annat Mozarts klarinettkonsert i A-dur med musikskolans avgående rektor Ola Persson som solist. Publikens entusiasm gjorde att adagiot fick spelas en andra gång som extranummer. Det finns väl inte mycket som är vackrare?

fredag 23 oktober 2009

Högbergsskolan är en bra skola!

Högbergsgymansiet hade Öppet hus lördagen den 17 oktober. Det var ett mycket välbesökt och väl genomfört arrangemang, som framför allt vände sig till blivande elever och deras föräldrar. Bland utställarna fanns företag i kommunen, t ex Atlas Copco och Munthers, liksom universitet och högskolor. Skolan är viktig för Tierp och väl värd ännu fler elever.

Desto tråkigare när man de senaste dagarna får läsa att årets ettor på Omvårdnadsprogrammet känner sig lurade Det är bara att hoppas att problemen kan lösas med det snaraste. Högbergsgymnasiet behöver mycket goodwill i konkurrensen med gymnasierna i Uppsala och Gävle och är på det stora hela taget mycket väl värt det.

fredag 9 oktober 2009

Sveriges bästa ungdomspolis?

Sveasalen i Tierp var fullsatt när IOGT-NTO i Tierp i torsdags arrangerade en informationskväll om den lokala drogsituationen. Och mötet var väl värt ett besök. Kommunens drogsamordnare Lars Öhman berättade om situationen bland annat utifrån ungdomsenkäten Liv och Hälsa Ung.

Ungdomspolis Ulrika Hillerstig berättade som alltid väldigt engagerat om de problem som finns, men också om det fantastiska arbete som ungdomarna i kommunens relativt nystartade ungdomsnätverk gör. Och de har en god förebild i Ulrika - bättre ungdomspolis lär vara svårt att hitta!

Om man som jag sitter i kommunens Barn och Ungdomsutskott vet man att engagemanget behövs och att det förebyggande arbetet är oerhört viktigt. Framför allt lidandet, men också kostnaderna blir alldeles för stora idag, när många insatser sker alldeles för sent. Fungerande satsningar på våra barn, ungdomar och familjer är väl använda pengar! Men att vuxna engagerar sig är det allra viktigaste och det tror jag att deltagarna på mötet kommer att göra.

torsdag 8 oktober 2009

Fånge i Gulag

Hur många har hört talas om Gulag? Alltför få, antagligen. Det är något Francesco Kovacs från Uppsala försöker råda bot på. Och han kan berätta, för han var där och han är en fängslande berättare. På onsdagen kunde man lyssna till honom på Fredsmuséet i Uppsala.

Francesco satt nästan tio år i Stalins fång- och arbetsläger, som fanns utspridda över hela Sovjetunionen. Det är viktigt att minnas både kommunismens och nazismens brott. 80-årige Francesco åker land och rike kring, inte minst till skolor. De Tierpsskolor som inte redan bokat in honom bör göra det!

http://www.inblick.org/?p=2articles/04/vihtma_francesco.html

http://www.fredsmuseum.se/

lördag 3 oktober 2009