måndag 21 december 2009

Vilket ansvar har kommunen för bostadsbyggandet?

Vid kommunfullmäktige 15 december ställde jag en fråga om bostadsförsörjningen i Tierp utifrån en analys som länsstyrelsen har gjort. Bostadsbyggandet i Tierp är bland de allra lägsta i länet. Enligt min mening tar S alltför lätt på frågan trots att man medger viss bostadsbrist i centralorten – man verkar vilja lämna allt åt ”marknaden” men glömmer att marknaden rimligen påverkas också av kommunens intresse.

Under tiden jobbar man på med idéer och planering i en del grannkommuner. Tierp borde fundera över vilka möjligheter slutförvaret i Forsmark och gruvbrytningen i Dannemora öppnar också för den här kommunen. Dessutom måste behovet av trygghetsboenden för äldre tas på stort allvar.

söndag 20 december 2009

Dyrare badhus i Tierp

Det känns väldigt märkligt att man kan räkna så fel som skett med inbyggnaden av Aspenbadet i Tierps köping. En ökning med 11,6 miljoner motsvarande över 30 procent av den ursprungliga beräkningen är väldigt mycket. Men kommunstyrelsen och -fullmäktige stod 15 december inför fullbordat faktum. Kommunledningen måste nu se till att tidplan och kostnadsutveckling för bygget hålls under kontroll i fortsättningen.

Trots allt är behovet av ett inomhusbad i centralorten stort och Folkpartiet har arbetat för ett sådant bad i många år. En attraktiv centralort är viktig för hela kommunen och såväl ung som gammal kan ha nytta av badet, som dessutom behövs för skolornas simundervisning. Men det är inte svårt att förstå att andra intressen kan känna sig åsidosatta, till exempel fotbollsklubbarna som på goda grunder önskar sig en konstgräsplan. Om tillräckligt många är beredda att bidra kan det kanske också bli en sådan.

Demensboende och Forshem - en svår fråga

Vid kommunfullmäktige 15 december beslöts att demensvården ska koncentreras till Wesslandia i Karlholmsbruk. Syftet är att samla och bygga upp kunskap och att göra det möjligt att ge god vård under hela sjukdomens utveckling utan flytt till något annat boende. Lämpliga lokaler och specialutbildad personal ska finnas på ett ställe. Erfarenheterna från andra kommuner är positiva. Naturligtvis hade det varit enklare för många anhöriga att nå ett boende i centralorten, men de lämpliga lokalerna finns i Karlholm. Därför tror jag att beslutet trots allt är riktigt.

Nu är det viktigt att uppbyggnaden av demenscentret och flytten dit sker på ett bra och smidigt sätt och inte jäktas fram. Det är klart att det är en jobbig och ibland smärtsam process för alla inblandade att göra en sådan här förändring och resultatet måste bli bra.

Vad som ska hända med Forshem ska nu utredas fram till kommunfullmäktige i juni 2010 och en möjlighet är naturligtvis att Forshem blir kvar som vårdboende - i kommunal regi eller varför inte kooperativt eller privat drivet?

fredag 18 december 2009

Bravo Cecilia!

Jag gör ett nytt försök att ta upp bloggandet nu inför julen. Det går desto lättare eftersom jag blev väldigt glad över vår europaparlamentariker Cecilia Wikströms insats i SVT-programmet Existens igår kväll. Programmet handlade om utvisningen av irakiska asylsökande och inte minst kristna irakier som har mycket dåliga erfarenheter och riskerar livet i dagens Irak. Vilken oerhörd skillnad på migrationsministerns byråkratresonemang och Cecilias helhjärtade försvar av människan och människovärdet!