onsdag 27 april 2011

Resultaten i skolan måste förbättras

Skolan i Tierp har problem både med resultat och ekonomi. Prognosen för grundskolan för helåret 2011 är ett underskott på 5,5 miljoner. Gymnasieskolan prognostiserar minus 12 miljoner! Största delen av underskotten ligger i de interkommunala kostnaderna – allt fler elever söker sig till skolor i andra kommuner.

För att möta detta krävs att betygsresultaten börjar utvecklas positivt, vilket tyvärr inte är fallet idag. Efter årskurs 9 var endast 82,6 procent behöriga till gymnasieskolan 2010 jämfört med 85,1 procent 2009 (motsvarande siffra för riket var 88,2 båda åren). Därför har Folkpartiet i Tierp (undertecknad och Barbro Jurell) lämnat en motion till fullmäktige.

I motionen föreslås bland annat att kommunens målsättning för grundskolan ska vara att alla elever som börjar högstadiet hösten 2011 ska nå minst godkänt i alla ämnen efter tre år och att resultaten för årskullar som avslutar grundskolan före 2014 kontinuerligt ska förbättras
och helst nå godkänt i alla ämnen. Alla elever även i tidigare årskurser ska ges den undervisning och det stöd som fordras för att nå målen och därmed underlätta för högstadiet.

Om fullmäktige antar motionen, vilket man verkligen får hoppas, blir det kommunstyrelsens uppgift att tillsammans med tjänstemännen fastställa vad som måste göras för att målen ska nås och vilka ekonomiska och andra medel som krävs.

Betydelsen av kunskap och utbildning kan inte överskattas. Vi måste ge våra barn och ungdomar en god start i livet och såväl det privata näringslivet som kommunen själv behöver välutbildade anställda. All kunskap vinns inte i skolan, men tiden i grundskola och gymnasium
måste användas på allra bästa sätt.

Motionen har refererats i UNT 27 april och Arbetarbladet 27 april. Den intresserade kan läsa motionen här. Motionen har debatterats i Arbetarbladet (nätupplagan), vilket är väldigt trevligt särskilt som de flesta inlägg varit sakliga. Det alla borde kunna vara överens om är väl att resultaten i tierpsskolorna måste förbättras - det finns ingen som helst anledning till att våra elever ska få sämre förutsättningar för utbildning och jobb än andra. Då borde också alla kunna vara överens om att det är viktigt att dessa frågor diskuteras.Högbergsskolan och konkurrensen

Etableringen av fristående gymnasieskolor har inneburit större valmöjligheter för eleverna och en på många sätt hälsosam konkurrens för de kommunala gymnasierna. De flesta borde kunna vara överens om att detta är positivt. Men det hindrar inte att det finns problem. Idag finns det omkring dubbelt fler gymnasieplatser än elever i Uppsala-Gävle-området. Mitt i allt detta ligger Tierp och självklart blir konkurrensen mördande, delvis genom städernas inneboende dragningskraft.

Det är därför enligt min mening rätt av Tierps kommun att svara nej på Skolinspektionens remisser om nystart av gymnasier i Uppsala och Gävle. Det är glädjande att även alliansen i Uppsala avstyrker de flesta ansökningarna om nya gymnasier (UNT 20 april) och jag hoppas att Skolinspektionen är mycket restriktiv. Marknaden är redan överetablerad och konsekvenserna för bland andra Högbergsgymnasiet i Tierp kan bli allvarliga, samtidigt som skolan verkligen behövs om vi vill ha god utbildning för alla elever i kommunen. Högbergsskolan är dessutom en väldigt bra skola.

Högbergsgymnasiet förtjänar betydligt fler elever och kan enligt min mening också få det med medvetna satsningar från kommunledningens sida. Tyvärr gick man rakt motsatt väg vid senaste mötet med utskottet Barn och Ungdom då ett oenigt utskott beslutade att inte starta fyra av programinriktningarna till hösten (alliansen reserverade sig). Detta sänder fel signaler och kommer att öka de interkommunala kostnaderna (som betalas till andra kommuner och fristående skolor). Det är dags att utveckla Tierps skolor!

Kommunal upphandling

Kommunal upphandling kan låta som ett trist ämne, men det är nog så viktigt och vållar tid efter annan mer eller mindre heta diskussioner. Vid kommunfullmäktige 5 april antog kommunen en ny upphandlingspolicy. Allianspartierna reserverade sig till förmån för större möjligheter för små och lokala leverantörer att delta i upphandlingarna.

Svenskt Näringsliv skriver om kommunala upphandlingar i artikeln Upphandling svår balansgång för kommuner i dagens nyhetsbrev.

Dags igen!

Början på den nya mandatperioden har inneburit många möten och utbildningar och har dessutom inneburit något av en nystart för Folkpartiet i Tierp. Allt detta är mycket bra och viktigt, men min blogg har jag inte riktigt hunnit med.

Nu försöker jag igen efter en fantastisk påskhelg med det minst lika fantastiska kulturevenemanget Konst på väg. Alla dessa duktiga konstnärer och arrangörer visar verkligen att Tierp kan!