måndag 19 juli 2010

Parkskötsel i Karlholmsbruk

I UNT 19 juli kan man läsa om dålig skötsel av parkmark i Karlholm och jag vet att Karlholm inte är ensamt om att ha råkat illa ut i upphandlingen. Enligt min mening finns en rad brister i kommunens upphandlingspolitik. För det första måste man naturligtvis se till att upphandlingsunderlagen är tydliga och innefattar allt som ska göras. För det andra ska man naturligtvis se till att lämnade offerter är tydliga och realistiska - glädjekalkyler och godtycke ska inte accepteras, då hindras bättre leverantörer.

Men jag skulle vilja gå ett steg längre och påstå att upphandling av sådana här tjänster från ett och samma företag för hela kommunen ofta är ett dåligt alternativ till kommunens egen regi. Sådan upphandling gör nämligen avståndet mellan utförare och berörda (boende, dagispersonal, med flera) ännu längre. Upphandlingen borde istället delas upp efter kommundelar, så att lokala entreprenörer kan konkurrera. De kan ha en nära kontakt med de berörda och känna ansvar för sin bygd. Valfriheten och närheten i samhället måste ökas - inte minskas!

Jag har placerat min blogg i Tierpbloggkartan.se!

söndag 18 juli 2010

Alla barn har rätt till bra utbildning

Skolinspektionen riktar kritik mot Tierps kommun i ett elevärende, som UNT redovisar 17 juli. Ärendet och kritiken visar att kommunen inte för närvarande klarar av att ge god utbildning åt alla elever. Det är naturligtvis inte acceptabelt. Vi behöver en kommunledning som tar betydligt allvarligare på detta. Stöd måste sättas in i tid och utvärderas ofta. Enligt min mening är missriktad sparsamhet i sådana frågor detsamma som slöseri, både med människor och pengar. Budgetar ska hållas, men också vara realistiska. Det är dags att se längre än nästa månadsuppföljning eller bokslut och att inse att tidiga insatser även är ett sätt att spara pengar på några års sikt. Misslyckanden i skolan är oerhört dyra för samhället!

onsdag 7 juli 2010

Rädda skolan från rödgrön röra!

"En stor internationell undersökning om elevers kunskaper, attityder och värderingar visar att svenska åttondeklassare har goda kunskaper om samhälle och demokrati. Men bara om man ser till genomsnittet.
Sverige utmärker sig som ett land med stora skillnader i elevernas kunskaper. Var åttonde elev får inte ens det minimum av kunskaper som krävs för att fungera som medborgare. Det är också bland elever med dåliga kunskaper som intolerans och bristande uppslutning kring demokratiska värden visar sig vanligast."
Så skriver Dagens Samhälle 30 juni.

Detta är resultatet av decenniers socialdemokratisk flumskola. Den har varit dålig för alla, men alldeles särskilt dålig för dem som är i störst behov av stöd i sitt lärande. Jan Björklund, Folkpartiet och Alliansen är på god väg att få skolan på rätt köl, men decenniers nedmontering kan inte repareras på en mandatperiod. Därför är det viktigt att Alliansregeringen får stöd i valet. Den rödgröna rörans "omvändelse" under galgen i Almedalen är inget att lita på - de är ju inte ens tillnärmelsevis eniga.

söndag 4 juli 2010

Opera i Leufsta

Lövstabruk är en pärla, vilket allt fler uppsalabor, stockholmare och internationella gäster inser. Stiftelsen, vänföreningen, kulturföreningen och alla hantverkare och näringsställen bidrar alla till att fylla den underbara miljön med ett fantastiskt innehåll.
På lördagseftermiddagen kunde man gå på kaffe med Mozart i Orangeriet med utdrag ur Trollflöjten och don Giovanni. På kvällen spelades Donizettis förfärliga, blodiga, men underbara opera Lucia di Lammermoor med sopranen Liisa Mast som en lysande Lucia. I Lövsta har kommunen en tillgång, som inte går att överskatta.

Ett par tips för den kommande veckan (se även Mina länkar till höger):
  • Tisdag 6 juli kl 19 talar Helge Sunna om den samiska trummans bildvärld och visar egna verk - Kulturföreningen arrangerar.
  • Torsdag 8 juli blir det körkonsert i kyrkan med Galler Kammerchor från Schweiz.

lördag 3 juli 2010

Barnens rättigheter

Beredningen Lärande och Unga i Tierps kommun har arbetat fram ett förslag till Policy för barnkonventionens tillämpning i kommunen. Förslaget har varit ute på remiss, men bara fått två svar, vilket är svagt. Dessbättre arbetas det med frågan på många håll i landet, både i kommunerna och regeringen, vilket framgår av ett pressmeddelande från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 1 juli, liksom av en debattartikel i Dagens Samhälle 30 juni. Det kan finnas möjligheter till samarbete och åsiktsutbyte med andra kommuner och SKL.

Kommunen måste enligt min mening tydligare sätta barnens rättigheter i fokus, vilket bland annat visas av Skolinspektionens kritik i ett elevärende som redovisas i Arbetarbladet 2 juli. Det görs väldigt mycket bra arbete av våra duktiga och engagerade rektorer och lärare, men ALLA elever har rätt till en bra skolgång och det är något som kommunledningen måste ta till sig.

Galleria i Tierp?

"Kakfabrik kan bli Tierps första galleria", skriver Arbetarbladet 1 juli. Och visst vore det trevligt och bra för köpingen. Trevligt är det också att allt fler aktörer verkar se Tierps möjligheter. Det är inte en dag för tidigt. Tierp Arena kan också underlätta satsningar på nya butiker. Bostäder behövs också, så det vore märkligt om Pricks-huset skulle behöva stå oanvänt. Bredvid Fredners torg finns ju ytterligare en tomt som borde kunna användas för bostäder och butiker.