tisdag 31 december 2013

Stort Grattis och Gott Nytt År!

Uppsala Nya Tidning meddelar idag, på nyårsaftonen, att tidningens läsare med bred marginal utsett grundaren av Uppsala Cancer Clinic, Haile Mahteme till årets upplänning. Oerhört välförtjänt! Stort Grattis!

Läs gärna artikeln i UNT-länken ovan. Den ger en kort resumé av det gångna årets händelser runt landstinget och UCC. Det finns, menar jag, goda skäl att ta Mahtemes kritik av sjukvårdspolitiken på mycket stort allvar. Skälen för en bred diskussion är många, liksom skälen för ett gott samarbete mellan Akademiska Sjukhuset och UCC.

Med detta vill jag också passa på att tillönska mina läsare ett riktigt Gott Nytt År!

fredag 27 september 2013

En deprimerande tillställning med några ljuspunkter

Rubriken gäller landstingsfullmäktige 25 september i Heby och jag ska förklara vad jag menar.

När sjuttioen ledamöter, ett betydande antal ersättare och ett antal tjänstemän åker kors och tvärs genom länet för att samlas en heldag i Heby kan man hoppas att något väsentligt ska bli uträttat. Frågan är om så blev fallet i onsdags.

Vi vet alla att även om det finns väldigt mycket att vara stolt över, så är situationen i landstinget och på Uppsala Akademiska Sjukhus (UAS) långt ifrån problemfri. Kösituationen till specialistvården är sämst i landet. Belastningen på personalen är hög och har så varit, inte minst under den gångna sommaren. Och, apropå något som sades i debatten, att personalen är utomordenligt professionell och trevlig gentemot patienterna behöver inte hindra att samma människa ibland kan gråta av utmattning efter jobbet, som har rapporterats i UNT i somras. Personalens engagemang och pliktkänsla ska inte överutnyttjas.

Man kan alltså tycka att diskussionen om Strategisk plan för Landstinget i Uppsala län skulle kunna ge viktiga bidrag för att belysa viktiga frågor. Visst gjordes heroiska försök, inte minst av Carl Nettelblad (FP). Men hur mycket av tre timmars debatt i ärendet tillförde något väsentligt? Den långa tid som gick åt till ältande av hur många rader i dokumentet som krävs för att en fråga ska vara viktig gjorde det definitvt inte.
UAS är för stort för landstinget. Ett förstatligande av universitetssjukhusen borde stå högt på den nationella dagordningen!

Och så var det frågan om UAS styvnackade vägran att remittera patienter med svårbehandlad bukhinnecancer till Uppsala Cancer Clinic (UCC) och en av Europas främsta experter på området, Haile Mahteme. Historien från Haile Mahtemes synvinkel kan läsas i Tidskriften Relation nr 3 2013. UAS vägran att remittera, trots den politiska ledningens uttalade vilja, är milt sagt uppseendeväckande - läs gärna mer på riksdagsledamoten Ismail Kamils (FP) blogg. Patienter från stora delar av vårt land remitteras till UCC - men våra länsinnevånare måste själva betala för att få den bästa vården. Det är omoraliskt och skamligt att denna fråga har förhalats i mer än ett år!

Så vad händer då på landstingsfullmäktige? Jo, Johan Edstav (MP) anklagar alliansen för falskhet och oförmåga att driva sin uttalade linje, eftersom inget formellt beslut har fattats (men vill i likhet med övriga rödgröna inte själv remittera till UCC). Men det enda möjliga formella beslutet är att sluta ett avtal mellan landstinget och UCC, vilket är precis vad Folkpartiet kräver och länge har krävt. Lina Nordquist (FP) och Ludvig Larsson (FP) gjorde utmärkta insatser i debatten med oppositionen - men var fanns övriga alliansen, M, C och KD? Jo, de teg sig igenom debatten. Varför? Det bör medborgarna fråga dem om.
Det finns ett parti, som har satt och sätter patienterna främst - Folkpartiet Liberalerna. Och Folkpartiet var ljuspunkten på landstingsfullmäktigemötet 25 september.

torsdag 26 september 2013

Kan vi lita på polisen?

I ett inlägg för en månad sedan kritiserade jag polisen för det slappa agerandet gentemot en nazistisk demonstration och misshandel i centrala Uppsala. Jag tror inte att polisens brist på agerande berodde på ond vilja, utan snarare på aningslöshet och kanske lite menlös lagstiftning (som också tar sig uttryck i att rasistiska tidskrifter tydligen kan få presstöd).

I måndags briserade nyheten att skånepolisen upprättat ett register över fyratusen romer, varav tusen barn. Vad som än är bakgrunden till att registret påbörjades (vi får förutsätta att det gäller brott), så borde det inte vara svårt att inse att ett så omfattande och varaktigt register, uppenbarligen grundat på etnicitet, är fullständigt oacceptabelt.

Skånepolisens agerande tyder på en historielöshet och aningslöshet långt utöver det rimligas gräns. Det är bra att rikspolischefen inser detta och tar tydligt avstånd från agerandet. Tyvärr verkar inte samma insikt finnas på alla håll inom polisen. Saken måste självfallet utredas och de ansvariga ställas till svars. Annars blir det svårt att lita på polisen.

måndag 26 augusti 2013

Om mobbning, nazism och likgiltighet

De senaste dagarna har Upsala Nya Tidning publicerat två (åtminstone) artiklar, som behandlar olika former av trakasserier, dels Carl Franks, ordförande i Judiska Föreningen i Uppsala, artikel Problemet är likgiltigheten på UNT debatt 22 augusti, dels Mats Jonssons, ordförande i Organisation Mot Mobbning, artikel Skriv in mobbning i brottsbalken på UNT debatt 23 augusti. Rubrikerna speglar väl huvudbudskapet i respektive artikel.

Franks artikel utgår från den nazistiska "demonstration" och misshandel i Uppsala 10 augusti, som jag skrivit om i ett tidigare inlägg. Artikeln utgör ett mycket intressant och tänkvärt resonemang om polisens och samhällets insatser och ansvar, men också om vars och ens ansvar som människa. Det sistnämnda är på sätt och vis det allra viktigaste. Det vet nazister och andra kriminella och de vet att terror är deras enda möjlighet att bli en dominerande kraft i samhället. Likgiltighet ökar deras handlingsutrymme, rädsla sprids i samhället och ökar deras handlingsutrymme än mer. Det största problemet är likgiltigheten, men tydlig lagstiftning och tydligt agerande från polisens sida är nödvändiga för att skydda demokratin och lämna utrymme för civiliserade medborgare.

Mats Jonssons artikel om mobbning utgör en kontrast till Franks, trots att de i grunden behandlar likartade problem. Jonsson sätter synbarligen hela sin tilltro till lagstiftning fastän lagstiftning när det gäller något så mångfasetterat som mobbning torde vara oerhört mycket mera komplicerad än att införa förbud mot nazistiska och rasistiska organisationer. Däremot verkar han inte alls ha någon tilltro till enskilda människors och organisationers möjligheter eller vilja att agera mot kränkande beteende.

Jag tror att Jonsson har fel. Att frånkänna skolor, arbetsplatser och enskilda människor förmåga och ansvar är enligt min mening både orättvist och obehagligt. Polisen har dessutom möjligheter att ingripa redan idag och till exempel skolan ska till se till att brott beivras. Och till skillnad mot för några år sedan kan mobbaren tvingas byta skola. Men gott ledarskap är centralt. Gott ledarskap i en organisation försvårar mobbning och ger utrymme för till exempel elevernas goda sidor. Dåligt ledarskap skapar tvärtom spelrum för låga instinkter och "djungelns lag". Men alldeles oavsett ledarskapet har varje individ sitt ansvar som människa.

Problemet är likgiltigheten. Och om man så vill - fegheten.

onsdag 21 augusti 2013

Äntligen ett steg framåt!

Äntligen ett steg framåt i den fruktansvärt segdragna UCC-frågan efter snart ett års långbänk! Det handlar alltså om behandling av svåra fall av bukhinnecancer vid Uppsala Cancer Clinic (UCC). Frågan om de uteblivna remisserna från Akademiska sjukhuset har belysts flitigt i media det senaste året, till exempel i UNT 18 juli. Mycket mera glädjande är de senaste rapporterna i till exempel UNT 19 augusti och TV4 Uppland samma dag - nu ska remisserna komma och patienter även från vårt län få tillgång till den främsta vården.

Och det är väldigt glädjande att Folkpartiet kunnat göra en stor och viktig insats för att få en lösning till stånd. Jag hoppas verkligen att det nu snabbt ska etableras ett gott samarbete mellan Akademiska sjukhuset och UCC!

onsdag 14 augusti 2013

Flathet mot nazister är inte acceptabel

I lördags misshandlade nazister en modig människa på öppen gata i Uppsala i samband med en olaglig nazistisk demonstration. Den modige slogs blodig, sedan han ingripit när nazisterna anföll en kvinna som protesterade mot ha blivit filmad. Polisen gjorde enbart ett tafatt ingripande - se UNT 13 augusti. Polisens undanglidande och blåögda svar i artikeln leder knappast till ökat förtroende.

"Vad tänker polisen göra?", frågar sig UNT på ledarplats 12 augusti. Det är en mycket berättigad fråga. Polisen bör ta mer seriöst på sina centrala uppgifter, nämligen att skydda medborgarna men också vår demokratiska stat. Hatpropaganda och organiserad våldsutövning utgör ett hot mot demokratin och hör inte hemma i ett civiliserat samhälle.

Peter Nobel, f d generalsekreterare i Svenska Röda Korset, har skrivit en mycket tänkvärd debattartikel i UNT 7 augusti - "Organiserad rasism ska förbjudas". Nobel skriver: "Organiserad rasism är tillåten i Sverige. Ändå har vi anslutit oss till FN:s konvention från 1965 mot alla former av rasdiskriminering.
Enligt dess artikel 4a ska 'konventions­staterna förbjuda organisationer och organiserad och annan propaganda, som främjar och uppmanar till rasdiskriminering, samt förklara deltagande i dylika organisationer eller dylik verksamhet som en brottslig handling straffbar enligt lag'” och han anför ett antal goda skäl för en sådan lagstiftning i polemik mot ett antal i debatten vanligt förekommande invändningar. Peter Nobels argumentation förtjänar att tas på allvar. Vi behöver en seriös, inte undanglidande, diskussion i dessa frågor. Med en tydlig lagstiftning skulle inte polisen kunnat agera som i Uppsala 10 augusti 2013.

Demokratiska krafters blåögdhet och inkompetens gentemot rasister och nazister har störtat Europa i fördärvet en gång - det räcker och blir över.

tisdag 13 augusti 2013

Fantastisk konsert och nystart för bloggen

Länge sedan sist! Mycket engagemang har gått åt för att komma in i mitt nya, hedersamma men tidskrävande, uppdrag som ordförande för arbetsutskottet i Folkpartiet i Uppsala län. Väldigt givande och trevligt! Och valrörelsen närmar sig!

Det om det! Nu till allas vårt och Louis de Geers stolta vallonbruk i Lövstabruk och till dess kyrka med den berömda Cahmanorgeln från 1728. Och till uruppförandet av Ulf Johansson Werres hyllning i musik och text till Leufsta och Cahmanorgeln med Magi och verklighet i Lövstabruk under 300 år med Ulf Johansson Werres trio på trombon, kontrabas och slagverk, Ligita Sneibe med Östhammars motettkör, Åsa Hogmark på nyckelharpa samt Ligita och Ulf på Cahmanorgeln. Det hela blev en helt fantastisk upplevelse med inslag - snarast symbios - av jazz, barock och folkmusik där den gamla (och nyligen pietetsfullt renoverade) orgeln kom helt till sin rätt. Allt detta möjliggjort av duktiga musiker, generösa sponsorer och mängder av ideellt arbete. Tack!

fredag 15 mars 2013

Skolan, segregationen och vinsten

Det pågår livliga diskussioner om det fria skolvalet och segregationen och om friskolor och deras eventuella vinster. Uppsala Nya Tidning har nyligen publicerat en ambitiös serie artiklar och ledare med tonvikt på just skola och segregation, till exempel 26 februari Många från Sunnersta väljer friskolor1 mars Dåliga skolor väljs bort och 4 mars "Det fria skolvalet bryter segregationen".

Det är bra att tidningen behandlar problematiken ur olika aspekter, vilket syns redan i rubrikerna. Självklart kan det fria skolvalet ge upphov till segregation, som framgår av den första artikeln ovan, men också skapa möjligheter att bryta segregationen, vilket speglas i den sista. Ledaren (den mittre artikeln ovan) analyserar situationen mer ingående och konstaterar att "Det fria skolvalet är inte okomplicerat, men det ger snart besked om läget på skolan nära dig" och att "En kunnig och tydlig ledning är nyckeln till framgång för alla verksamheter".

Ledarskapets betydelse bekräftas ständigt av verkligheten. Det går att vända en dålig utveckling om man verkligen vill och har rätt kompetens. Ett exempel bland många är kommunala Gottsundaskolan i Uppsala där framför allt pojkarnas meritvärden i årskurs 9 på fyra år höjts från att ha legat långt under genomsnittet i Uppsala till att ligga klart över (och faktiskt något högre än flickornas) enligt Skolverkets databas Siris . I Tierp har under samma period flickorna höjt sina resultat rejält (för att nu ligga i nivå med Gottsundaskolan) medan pojkarnas resultat sjunkit för att nu ligga långt sämre än Gottsundaskolans pojkar (och Tierps flickor). Situationen i Tierp är självfallet helt oacceptabel.

Exemplen ovan visar att resonemanget om fritt skolval och segregation kan och bör föras, men inte får skymma de verkligt viktiga frågorna om politiskt och professionellt ledarskap. Bra skolor kan och ska inspirera andra. Duktiga ledare och pedagoger ska premieras. Jantelagen hör inte hemma i ett civiliserat samhälle.

När det så gäller frågan om vinst och förlust, tycker jag att man bör fundera över vilket som är störst förlust (eller vinst) för samhället - företaget som sköter sin skola exemplariskt och med goda resultat men gör en vinst (placerad efter eget gottfinnande men inom lagens råmärken), eller den misskötta kommunala skolan som ger många av sina elever en dålig start i livet. Svaret borde vara självklart - det är kvalitet som räknas. Brist på kvalitet är dyrt. Mycket dyrt.

torsdag 14 mars 2013

Grattis Sverige och Cecilia!


Det totala antalet platser i Europaparlamentet kommer att minska något till 751 mandat i och med valet till parlamentet nästa år. Detta, plus Kroatiens inträde i EU, gör att elva länder kommer att förlora varsitt mandat.

Vår parlamentsledamot Cecilia Wikström har tagit strid för att Sverige ska få behålla sina 20 mandat (vilket inte var fallet i ursprungsförslaget) och nu vunnit striden i parlamentet med bred marginal. Segern är inte orättfärdig utan innebär att Sverige och Österrike får ungefär lika många platser per invånare, vilket inte skulle varit fallet utan Cecilias insats.

Grattis Sverige och grattis Cecilia! Nu är det dags för regeringen att förvalta resultatet!


Läs mer på Cecilia Wikströms blogg - Ögonblick i Europa.

tisdag 5 mars 2013

Ungdomsjobb genom introduktionsanställningar

"Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL/Pacta) tar ytterligare steg för att ge ungdomar arbete och säkra kvaliteten i välfärden. Detta genom ett avtal om att införa arbetslivsintroduktionsanställningar", rapporteras i ett pressmeddelande från SKL i slutet av februari. Avtalet ger möjlighet till anställning för ungdomar på 75 procent och utbildning och introduktion på 25 procent.

Detta är en utmärkt möjlighet för ungdomar att få inträde på arbetsmarknaden och för kommunerna att säkra personaltillgången i samband med alla väntade pensionsavgångar den närmaste åren.


Nu är det upp till till kommunerna - också vår - att se möjligheterna och ta sitt ansvar. Folkpartiet lyfte den här frågan till kommunfullmäktige i vår motion Unga ska ha jobb! för snart ett år sedan. Kommunledningens svar har dröjt, men nu (om inte förr) finns det inte längre några skäl att tveka. Kommunen måste ta sitt ansvar både för våra unga och för kompetensförsörjningen.


Bokslut i Tierp

Jag läser i UNT 5 mars om kommunens bokslut för 2012, som tydligen slutar på ett mycket litet plus men med ett stort underskott (30 miljoner) på den sociala sidan.

Jag har ännu inte sett bokslutet, men problemen med de sociala utgifterna är ju ständigt återkommande. Det är en klen tröst att Tierp inte är ensamt om detta. Ett väl fungerande förebyggande arbete borde kunna stabilisera och på sikt minska kostnaderna.

tisdag 26 februari 2013

Stackars Italien!

Valet har tyvärr gjort Italien ostyrbart, vilket vår utmärkta europaparlamentariker Cecilia Wikström med viss förtvivlan konstaterar på sin blogg under rubriken Farsartad valutgång i Italien. Valutgången speglar ett land i politiskt förfall med vallagar som mer eller mindre garanterat ger upphov till svaga regeringar.
Det är också beklagligt att så många italienare uppenbarligen har det dåliga omdömet att rösta på pajaspartier som Grillos Movimento Cinque Stelle eller för den delen Berlusconis PDL. Den intresserade kan till exempel läsa artikeln Italian Parties Maneuver After Electoral Split i International Herald Tribune för lite mer insyn i eländet.

Mer bakgrund ger en rätt ny och mycket läsvärd bok om Italien, nämligen Göran Häggs Ett alldeles särskilt land. Boken behandlar Italien under de senaste 150 åren (det vill säga det enade Italien från runt 1860 till idag) - framför allt dess historia och dess politiska och kulturella liv. Mycket välskriven och mycket personlig (och inte alltid helt invändningsfri för min del) - ett nöje att läsa, åtminstone om man känner grunderna i modern europeisk historia sedan tidigare.

Italiens folk får inte glömma bort sin besvärliga historia och har mycket att göra upp med i sitt vackra land. Men det är de förvisso inte ensamma om. En liten början kan kanske vara att se Ettore Scolas film En alldeles särskild dag.

onsdag 20 februari 2013

Liberalism under lupp

Som så ofta skriver Håkan Holmberg klokt om liberalismen i dagens UNT under rubriken Ingen strid för liberalismen. Den signerade ledaren handlar om Centerpartiets vedermödor med sitt idéprogram och konstaterar med rätta att de i Centern som allra mest vill kalla sig liberaler, faktiskt inte är det.

Månggifte och avskaffad skolplikt har inget med liberalism att göra, vilket Holmberg visar i artikeln. De hör hemma i helt andra idétraditioner, vilka Annie Lööf borde lämna åt sitt öde. Det är högt på tiden att åter börja diskutera liberalismen brett och seriöst!

Gymnasiet och Tierps varumärke

Under rubriken Kamp om eleverna hårdnar skriver UNT.se 18 februari om Tierps gymnasium Högbergsskolan. I tidningens pappersupplaga (och e-tidning) samma dag finns mer läsning om satsningarna på Högbergsgymnasiet och Teknikcollege.

Det är innehållsrika artiklar som förtjänar bred läsning bland kommunens invånare. Vår kommun behöver en gymnasieskola och det vore mycket glädjande om fler elever valde att studera på hemmaplan. Inte minst viktiga är de tekniska utbildningarna Teknikprogammet, som är certifierat för Teknikcollege, och Industritekniska programmet, som nystartar till hösten med sikte på att bli en del av Teknikcollege. Företagens engagemang är imponerande och bådar gott för bra praktik och elevernas möjlighet till anställning i framtiden. Om kommunen och företagen gör sitt är det dags för alla våra elever och inte minst alla killarna att ta skolan på allra största allvar. Betygskillnaderna mellan tjejer och killar är alldeles för stora, inte minst i vår kommun.

Tierp kan bli mycket mer än vad många kanske tror - inte alla kommuner har sådan potential med många bra företag, mycket goda pendlingsmöjligheter och natur och kultur in på knutarna. Förutom ökat byggande behöver kommunen en stark gymnasieskola och grundskolor som förbereder eleverna väl - jag tror att det kan bli det allra viktigaste för kommunens "varumärke".


måndag 4 februari 2013

Försvaret är inget särintresse

Enligt DN.se 29 januari har statsminister Reinfeldt sagt att "försvaret är ett särintresse" apropå överbefälhavarens konstaterande att Sverige kan försvaras en vecka om anfallet inte är alltför omfattande.  Reinfeldts yttrande är lindrigt sagt märkligt. Försvaret är och har alltid varit en av statens centrala uppgifter. Det är oroväckande om statsministern betraktar allt som inte intresserar honom själv eller som han inte vill diskutera som särintressen. Eller om han bara är ute efter att platta till någon.

Artikeln i DN tyder på att statsministern tycker att övriga allianspartier behöver ta större plats. Och det kan man bara hålla med om.

För den som är intresserad av försvarsfrågor rekommenderas riksdagsledmoten (FP) Allan Widmans blogg.

måndag 21 januari 2013

Politiker och pensioner

Det pågår en debatt om politikers pensioner.
I det sammanhanget vill jag bara göra fullkomligt klart att jag välkomnar att SKL äntligen verkar ta itu med problemet. Det finns enligt min mening ingen som helst anledning till några extra pensionsförmåner för politiker (eller för direktörer för den delen). Däremot ska löner och arvoden sättas så att de motsvarar rimliga ersättningar för likartade uppdrag i andra sammanhang. Och en kortare omställningsersättning är rimlig för heltidspolitiker, som lämnar sitt uppdrag efter en mandatperiod eller längre. Det bör räcka bra för att människor ska våga sätta sitt civila arbete på spel för att åta sig ett politiskt uppdrag.

söndag 13 januari 2013

Om ideologiskt kaos

Det milt sagt märkliga förslaget till nytt idéprogram för Centerpartiet visar faran med "ideologer" utan förankring i verkligheten. Även Stefan Hanna, kommunalråd i Uppsala, stöder uppenbarligen förslaget om månggifte enligt UNT 12 januari, även om han inte anser sig vara någon "tokideolog" som faktiskt vill driva förslaget.

Att stöta och blöta olika idéer i ungdomsförbunden kan vara en sak, men sedan är det dags att se till verkligheten, ta avstånd från orimligheterna och ta ansvar. Det har centerns idégrupp inte gjort. Och nej, någon ideolog är nog inte Hanna.

lördag 12 januari 2013

Vårt Europa

God fortsättning på det nya året 2013!
Ett år fyllt av förväntningar och utmaningar. Stratfor Global Intelligence skriver ofta initierat och väl om en mängd frågor i ett internationellt perspektiv. Så inte minst i sin krönika Europe in 2013: A Year of Decision 3 januari, vilken i högsta grad rekommenderas till läsning för den politiskt intresserade.

Artikeln pekar ut Europa som enskilt viktigast av områden som skulle kunna få världens utveckling att ändra riktning och påpekar att Europa, sett som en helhet, är världens största ekonomi om man väljer enighet. Utvecklingen i Europa har betydelse i hela världen på en mängd plan. För ekonomin förstås, men inte minst för en fredlig och demokratisk utveckling.

EU skapades efter andra världskriget med syftet att länka länderna samman för att förebygga de krig som varit så många och så plågsamma på vår kontinent. Med det har Europa också lyckats och i allra högsta grad bidragit till uppkomsten av en rad nya demokratier. I de östra delarna av Europa naturligvis, men det kan vara lätt att glömma att Spanien fick en demokratisk författning först 1978. Diktaturen i Portugal störtades 1974 och Portugal blev liksom Spanien medlem i EU 1986. Grekland blev demokrati på nytt 1975 efter att militärjuntan störtats och blev medlem i EU 1981. Att påstå att EU inte skulle vara värt Nobels fredspris är närmast att betrakta som ett dåligt skämt.

Sönderfallstendenserna och bristen på solidaritet i dagens Europa i den finansiella och ekonomiska krisens kölvatten är djupt tragiska och som George Friedman påpekar i den ovan nämnda artikeln kan 2013 visa sig avgörande för Europas väg och därmed för utvecklingen i världen. Vi har alla ett ansvar.

Problemen handlar, som artikeln påpekar, också om det utanförskap och de sociala spänningar som den utbredda arbetslösheten (inte minst för ungdomar) i framför allt södra Europa för med sig. Också här krävs ansvar och solidaritet både inom de enskilda länderna och i hela Europa. Om detta talade jag i mitt inledninganförande vid budgetfullmäktige i november: "De ekonomiska svårigheterna i Europa och världen får konsekvenser även i vår kommun. Vi ser . . . hur en demokratisk utveckling sakta tar form i Nordafrika och Mellanöstern trots motståndet från diktatoriska regimer och andra mörka krafter. Samtidigt ser vi i Europa och i vårt land hur bakåtsträvande, främlingsfientliga och antidemokratiska krafter försöker vinna terräng – också i vår kommun. Jag tror att vi måste inse att det demokratiska ledarskapet sätts på prov och att vi måste axla det ansvaret även i Tierp. Utan social, ekonomisk och politisk hållbarhet kan samhället, sådant vi känner det idag, ganska snabbt gå förlorat.

Det är enligt min mening djupt beklagligt att regeringen under ledning av moderaterna, men till skillnad från Folkpartiet, inte verkar ta situationen på allvar när det gäller de svåra besluten i vårt gemensamma Europa. Om detta skriver vår europaparlamentariker Olle Schmidt tänkvärt i sin blogg Fria tankar om Europa.

År 2013 blir ett viktigt år och riktiga liberaler behövs mer än någonsin!