måndag 25 juni 2012

UNT, FRA och Folkpartiet

UNT:s ledare är ofta både tänkvärda, förnuftiga och välskrivna. Ledaren den 21 juni betitlad Fräckt FRA-förslag utgör ett sorgligt undantag. "Nu ska FRA tydligen också användas mot knarkhandlare, smugglare och annat småbus, som svensk lag aldrig tidigare tillåtit att brevhemligheten bryts för", påstår ledarskribenten. Bortsett från att påståendet inte är sant kan man undra vilka värderingar skribenten står för om vederbörande betraktar knarkhandlare och smugglare som småbus. Att vederbörande därefter sågar i stort sett hela riksdagen med undantag för Vänsterpartiet, Miljöpartiet och SD är kanske bara följdriktigt. Man får väl i det här sammanhanget vara tacksam för att skribenten är särskilt kritisk mot Folkpartiet Liberalerna.

Frågorna om signalspaning är inte enkla och självklart behöver den omgärdas med ett tydligt regelverk. Den som önskar en sansad beskrivning av förslaget kan till exempel läsa riksdagsledamoten Johan Pehrsons (FP) blogg eller varför inte regeringens hemsida. Förslaget gäller grov organiserad brottslighet. Titta gärna också in på Datainspektionens hemsida, som visserligen innehåller kritik av förslaget, men en mer nyanserad sådan än UNT:s överhettade ledare: "Vi utesluter inte att den öppna polisen har tillräckliga skäl men det saknas en tillräckligt djup och ingående analys som påvisar det".

Det står naturligtvis ledarskribenten fritt att betrakta den demokratiska staten som oerhört farlig, men nonchalera grov organiserad brottslighet. Men det är enligt min mening inte liberalt utan oförnuftigt.

söndag 24 juni 2012

Vargsommar?

Nu är det sommar och politiken tar delvis semester, det vill säga den del av politiken som består av möten och förberedelser för möten. Kanske kan det då bli lite mer tid för bloggande. Mitt första inlägg får handla om vargen.

Ämnet är ju aktuellt både genom den tragiska händelsen i Kolmårdens djurpark och vargangrepp på fårgårdar i Skållbo och Skaten tidigare i vår och nu i dagarna i Gräsö-arkipelagen. Händelser som den i Kolmården borde vara lätta att undvika om man lägger romantiken åt sidan, svårare då att kombinera dagens rovdjurspolitik med fårhållning och bevarandet av den biologiska mångfalden i resterna av våra hagmarker och slåtterängar.

Jag läser i UNT 22 juni ett citat från Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson på twitter apropå dödsolyckan i Kolmården: "Att kräva vargjakt på grund av den tragiska arbetsmiljöolyckan i Kolmården är som att kräva avväpning av jägare på grund av väpnade rån." Vad Karlsson gör i detta citat är att jämställa människa och djur, jägare och varg. Beteendet är lika farligt som tyvärr vanligt bland naturromantiker och också orsaken till detta blogginlägg. Vargar är rovdjur. Jägare är civiliserade människor, inte rånare.