torsdag 22 november 2012

Censurivrare

UNT Kultur 22 november skriver Sebastian Johans bra om en kulturstrid i Skövde. Konstchefen där vill tydligen ta bort en skulptur kallad Våldet (verket finns avbildat i pappersupplagan). Statyn är tänkt att åskådliggöra våldet i krigets spår, vilket väl måste vara angeläget. Så vad är problemet? 

Även om det fanns ett problem så är inte censur rätt metod att komma tillrätta med det, vilket konstchefen tycks tro. Tyvärr har han sällskap av censurivrare i Stockholm i Tintin-fallet. Tror de att den historiska bildningen hos allmänheten är så låg att denna måste "skyddas" genom censur. Det är i så fall fel sätt. Den som inte förstår att det är fel att slå en annan människa har dessutom allvarligare problem än brist på bildning. Och kanske ligger den allvarligaste bristen på bildning på annat håll?

Inga kommentarer: