lördag 12 januari 2013

Vårt Europa

God fortsättning på det nya året 2013!
Ett år fyllt av förväntningar och utmaningar. Stratfor Global Intelligence skriver ofta initierat och väl om en mängd frågor i ett internationellt perspektiv. Så inte minst i sin krönika Europe in 2013: A Year of Decision 3 januari, vilken i högsta grad rekommenderas till läsning för den politiskt intresserade.

Artikeln pekar ut Europa som enskilt viktigast av områden som skulle kunna få världens utveckling att ändra riktning och påpekar att Europa, sett som en helhet, är världens största ekonomi om man väljer enighet. Utvecklingen i Europa har betydelse i hela världen på en mängd plan. För ekonomin förstås, men inte minst för en fredlig och demokratisk utveckling.

EU skapades efter andra världskriget med syftet att länka länderna samman för att förebygga de krig som varit så många och så plågsamma på vår kontinent. Med det har Europa också lyckats och i allra högsta grad bidragit till uppkomsten av en rad nya demokratier. I de östra delarna av Europa naturligvis, men det kan vara lätt att glömma att Spanien fick en demokratisk författning först 1978. Diktaturen i Portugal störtades 1974 och Portugal blev liksom Spanien medlem i EU 1986. Grekland blev demokrati på nytt 1975 efter att militärjuntan störtats och blev medlem i EU 1981. Att påstå att EU inte skulle vara värt Nobels fredspris är närmast att betrakta som ett dåligt skämt.

Sönderfallstendenserna och bristen på solidaritet i dagens Europa i den finansiella och ekonomiska krisens kölvatten är djupt tragiska och som George Friedman påpekar i den ovan nämnda artikeln kan 2013 visa sig avgörande för Europas väg och därmed för utvecklingen i världen. Vi har alla ett ansvar.

Problemen handlar, som artikeln påpekar, också om det utanförskap och de sociala spänningar som den utbredda arbetslösheten (inte minst för ungdomar) i framför allt södra Europa för med sig. Också här krävs ansvar och solidaritet både inom de enskilda länderna och i hela Europa. Om detta talade jag i mitt inledninganförande vid budgetfullmäktige i november: "De ekonomiska svårigheterna i Europa och världen får konsekvenser även i vår kommun. Vi ser . . . hur en demokratisk utveckling sakta tar form i Nordafrika och Mellanöstern trots motståndet från diktatoriska regimer och andra mörka krafter. Samtidigt ser vi i Europa och i vårt land hur bakåtsträvande, främlingsfientliga och antidemokratiska krafter försöker vinna terräng – också i vår kommun. Jag tror att vi måste inse att det demokratiska ledarskapet sätts på prov och att vi måste axla det ansvaret även i Tierp. Utan social, ekonomisk och politisk hållbarhet kan samhället, sådant vi känner det idag, ganska snabbt gå förlorat.

Det är enligt min mening djupt beklagligt att regeringen under ledning av moderaterna, men till skillnad från Folkpartiet, inte verkar ta situationen på allvar när det gäller de svåra besluten i vårt gemensamma Europa. Om detta skriver vår europaparlamentariker Olle Schmidt tänkvärt i sin blogg Fria tankar om Europa.

År 2013 blir ett viktigt år och riktiga liberaler behövs mer än någonsin!

Inga kommentarer: