söndag 20 december 2009

Demensboende och Forshem - en svår fråga

Vid kommunfullmäktige 15 december beslöts att demensvården ska koncentreras till Wesslandia i Karlholmsbruk. Syftet är att samla och bygga upp kunskap och att göra det möjligt att ge god vård under hela sjukdomens utveckling utan flytt till något annat boende. Lämpliga lokaler och specialutbildad personal ska finnas på ett ställe. Erfarenheterna från andra kommuner är positiva. Naturligtvis hade det varit enklare för många anhöriga att nå ett boende i centralorten, men de lämpliga lokalerna finns i Karlholm. Därför tror jag att beslutet trots allt är riktigt.

Nu är det viktigt att uppbyggnaden av demenscentret och flytten dit sker på ett bra och smidigt sätt och inte jäktas fram. Det är klart att det är en jobbig och ibland smärtsam process för alla inblandade att göra en sådan här förändring och resultatet måste bli bra.

Vad som ska hända med Forshem ska nu utredas fram till kommunfullmäktige i juni 2010 och en möjlighet är naturligtvis att Forshem blir kvar som vårdboende - i kommunal regi eller varför inte kooperativt eller privat drivet?

Inga kommentarer: