måndag 21 december 2009

Vilket ansvar har kommunen för bostadsbyggandet?

Vid kommunfullmäktige 15 december ställde jag en fråga om bostadsförsörjningen i Tierp utifrån en analys som länsstyrelsen har gjort. Bostadsbyggandet i Tierp är bland de allra lägsta i länet. Enligt min mening tar S alltför lätt på frågan trots att man medger viss bostadsbrist i centralorten – man verkar vilja lämna allt åt ”marknaden” men glömmer att marknaden rimligen påverkas också av kommunens intresse.

Under tiden jobbar man på med idéer och planering i en del grannkommuner. Tierp borde fundera över vilka möjligheter slutförvaret i Forsmark och gruvbrytningen i Dannemora öppnar också för den här kommunen. Dessutom måste behovet av trygghetsboenden för äldre tas på stort allvar.

Inga kommentarer: