lördag 30 januari 2010

Revisorerna och Resurscentrum för barn

Det kan väl knappast ha undgått någon att situationen på Resurscentrum för barn (RCB) är mycket bekymmersam. Det har speglats i media och som ledamot i utskottet Barn och ungdom vet jag det ändå även om det har varit svårt att få en tydlig bild av problemen. Det är glädjande att revisorerna valt att göra en genomgripande granskning av RCB med en fyllig rapport. Revisorerna pekar på en rad fel och brister som måste åtgärdas (refererad i UNT 2010-01-28), också sådant som tidigare tagits upp i utskottet av bland andra undertecknad.

Ytterligare en rapport (som jag ännu inte läst) refereras kortfattat i UNT 2010-01-30 och behandlar uppenbarligen beredningen av ärenden i kommunen. Jag skulle verkligen välkomna om de flesta av kommunstyrelsens ärenden bereddes i utskotten. Det skulle ge bättre underbyggda diskussioner i politiken och ärendena skulle vara bättre förberedda i kommunstyrelsen.

Det finns säkert anledning att återkomma i den här frågan.

Inga kommentarer: