lördag 6 februari 2010

För viktigt för politiken?

Ibland får man höra att en del frågor är "för viktiga för politiken". Det kan gälla till exempel äldrevården eller skolan. Även om jag tror mig förstå vad som egentligen menas, så är ändå inställningen en gåta. Demokratin förutsätter ju att samhällsfrågorna vrids och vänds och diskuteras öppet - inte minst de viktigaste frågorna. Och det är ju i grund och botten det som är politik.

Jag tror att det som egentligen menas är att partipolitiken alltför ofta fungerar alltför dåligt. Det kan handla om ovilja till förändring. Eller ovilja att lyssna på motståndare. Eller om en rädsla att ge och ta argument och att stå upp för sina åsikter även om det blåser.

Politiken borde handla om att med ett rimligt resursutnyttjande skapa maximal nytta för medborgarna. Vad det innebär inom till exempel äldrevården i Tierp är i högsta grad en bra politisk fråga. De partier som tar den frågan på allvar har allt att vinna.

Inga kommentarer: