söndag 22 augusti 2010

Trafiken i Lövstabruk

Trafiksituationen i Lövstabruk är besvärlig både för de boende och för den värdefulla kulturmiljön. Därför vill de boende ha sänkt hastighet och förbud mot tung genomfartstrafik.

Båda kraven är enligt min mening mycket välmotiverade. Hastigheten 50 km/tim mellan brukets portar är för hög med tanke på att husen ligger mycket nära gatan och att det finns en stor mängd utfarter för både gående och bilar. Tung trafik genom bruket skakar sönder byggnaderna och river ibland ner portarna, vilket ger höga reparationskostnader.

Därför har jag skrivit en interpellation till kommunfullmäktige till stöd för de boendes krav och hoppas naturligtvis på ett positivt svar från kommunledningen. Arbetarbladet har rapporterat om namninsamling och interpellation (även UNT, dock ej på nätet).

Inga kommentarer: