onsdag 27 april 2011

Högbergsskolan och konkurrensen

Etableringen av fristående gymnasieskolor har inneburit större valmöjligheter för eleverna och en på många sätt hälsosam konkurrens för de kommunala gymnasierna. De flesta borde kunna vara överens om att detta är positivt. Men det hindrar inte att det finns problem. Idag finns det omkring dubbelt fler gymnasieplatser än elever i Uppsala-Gävle-området. Mitt i allt detta ligger Tierp och självklart blir konkurrensen mördande, delvis genom städernas inneboende dragningskraft.

Det är därför enligt min mening rätt av Tierps kommun att svara nej på Skolinspektionens remisser om nystart av gymnasier i Uppsala och Gävle. Det är glädjande att även alliansen i Uppsala avstyrker de flesta ansökningarna om nya gymnasier (UNT 20 april) och jag hoppas att Skolinspektionen är mycket restriktiv. Marknaden är redan överetablerad och konsekvenserna för bland andra Högbergsgymnasiet i Tierp kan bli allvarliga, samtidigt som skolan verkligen behövs om vi vill ha god utbildning för alla elever i kommunen. Högbergsskolan är dessutom en väldigt bra skola.

Högbergsgymnasiet förtjänar betydligt fler elever och kan enligt min mening också få det med medvetna satsningar från kommunledningens sida. Tyvärr gick man rakt motsatt väg vid senaste mötet med utskottet Barn och Ungdom då ett oenigt utskott beslutade att inte starta fyra av programinriktningarna till hösten (alliansen reserverade sig). Detta sänder fel signaler och kommer att öka de interkommunala kostnaderna (som betalas till andra kommuner och fristående skolor). Det är dags att utveckla Tierps skolor!

Inga kommentarer: