onsdag 25 maj 2011

Om tillväxt och utveckling

Det är knepigt med domedagsprofetior, så också med den på UNT debatt 23 maj. Dels har sådana funnits under hela mänsklighetens historia - men domedagen har inte inträffat. Dels är det lätt att skriva om mänsklighetens förtappelse - särskilt om man själv slipper ta något annat ansvar och kan ägna sig åt bara en sida av problematiken.

De allra flesta håller säkert med om att resursutnyttjande och klimatpåverkan är stora problem och att mänskligheten behöver en hållbar utveckling. Men utveckling och tillväxt har också gjort att medellivslängden på jorden mer än fördubblats på hundra år. Är det bra eller dåligt? Allt fler lever i demokratier och miljoner människor i Asien och Afrika lyfter sig ur fattigdom. Är det bra eller dåligt? Förhoppningsvis svarar de flesta att det är bra och enligt min mening måste den utvecklingen fortsätta och förstärkas. Utmaningen ligger i att uppnå detta utan att äventyra planeten.

Så står frågan för mig och jag köper inte den förenklade problemformulering som artikeln ger uttryck för. Vi bör inte glömma att de som lyckats bäst när det gäller låg eller obefintlig tillväxt är kommunister, islamister och diverse korrupta regimer i bland annat Afrika.

Inga kommentarer: