söndag 31 juli 2011

Efter attentaten

En dryg vecka har gått sedan de förfärliga attentaten i Norge. Det norska folket och folk över hela världen har med stor självklarhet slutit upp bakom offren och deras anhöriga. Norges statsminister har agerat föredömligt. Demokratin och de goda krafterna är starka.

Men det finns - och har alltid funnits - tendenser i samhället som verkar i motsatt riktning, som på olika sätt verkar för att, eller tenderar att, försvaga det demokratiska samhället och det demokratiska samtalet.


En sådan tendens, som också diskuterats en del efter attentaten, är de anonyma kommentarerna på webben. Det hat och den dumhet, inte sällan med främlingsfientlig inriktning, som sprids där får oftast stå obemötta. Eventuella bemötanden drunknar dessutom ofta i ett förmodligen rätt litet fåtals till synes outtröttliga oförskämdheter och dumheter. Det har efter attentaten diskuterats en större restriktivitet från medias sida. Det tycker jag är bra. Samhället behöver en öppen diskussion, men ska den diskussionen upprätthållas och föra samhället framåt måste den vara civiliserad. Ingen annanstans än på webben kan debatten föras så vulgärt och lågt. Media bör ta sitt ansvar. Och den som debatterar bör kunna ta ansvar för debatten med sitt namn.


En annan tendens är det försåtliga ifrågasättandet av vår demokrati. Dumheter kan säkert halka ur de flesta då och då, men här vill jag ta upp en passus i en motion från SD till kommunfullmäktige i Tierp 14 juni - och en motion är knappast något som halkar ur någon. Motionen kräver en lokal folkomröstning om flyktingmottagandet och i den står bland annat att läsa: "Att undertrycka folkviljan på det sätt som Sveriges makthavare har gjort beträffande invandringen är naturligtvis inte hållbart i längden. Extremism och samhällsförakt blir ett naturligt resultat av en sådan politik."

Att skriva så innebär att man ifrågasätter svensk demokrati och att man legitimerar extremism. Jag tyckte att orden var förfärliga 14 juni, men de låter onekligen ännu förfärligare efter 22 juli. På vad sätt skulle folkviljan i Sverige vara undertryckt? Har vi inte yttrandefrihet? Får man inte starta partier och rösta fritt i val? Får inte SD generösa bidrag från stat och kommun? Jodå, det får man, men SD friar till dem som inte gitter sätta sig in i samhällsfrågorna, till dem som inte vill förstå att demokrati kräver arbete, ansvar och engagemang, till dem som söker enkla lösningar på vad de uppfattar som problem.

De flesta medborgare inser att ett gott samhälle inte kan styras utifrån SD:s idéer och därför blir SD:s inflytande dessbättre begränsat.


En tredje tendens går kanske att att spåra i en artikel i UNT 31 juli. Om innehållet i artikeln verkligen stämmer speglar det att en märklig verklighetsuppfattning vunnit insteg även i AUF. Artikeln, som refererar till Verdens Gang, tyder på att många på Utöya och AUF-ledaren själv föreställde sig en kupp från polis och militär. Det är djupt olyckligt om en sådan misstro mot det demokratiska samhället och dess institutioner sprids i de demokratiska partiernas egna ungdomsorganisationer. Det är allvarligt framför allt därför att det underlättar arbetet för det demokratiska samhällets verkliga fiender.

På tal om Verdens Gang - i dess nätupplaga kan man visa sitt stöd för terroristens offer och för norsk demokrati - gör det!

Inga kommentarer: