lördag 15 september 2012

Bra artikel om bostadsbyggande

I DN 14 september finns en av de bästa artiklar jag läst på länge. Bostadsbyggandet har släpat efter under många år, inte minst i Tierp. Desto mer glädjande är det att landshövdingen i Uppsala län tillsammans med samtliga kommunstyrelseordföranden i länet nu gör en tydlig avsiktsförklaring. 25000 nya bostäder ska byggas i länet de närmaste fem åren - ännu mer om staten gör rejäla förbättringar av infrastrukturen.

I Arbetarbladet 15 september preciserar kommunalrådet Bengt-Olov Eriksson åtagandet till 500 nya lägenheter under femårsperioden i Tierps kommun: "- 500 lägenheter inom kommunen ska inte vara orimligt. Beroende på bostadsmarknaden har vi kapacitet för att kunna bygga det dubbla."

Detta är utmärkta utfästelser, som jag och Folkpartiet gärna vill bidra till att förverkliga. Äntligen pågår också arbetet med en bostadsförsörjningsplan, som jag interpellerade om i kommunfullmäktige redan 2009.

Inga kommentarer: