tisdag 7 augusti 2012

Intressant om politik och ekonomi

Sedan finanskrisen 2008 är världen sig inte riktigt lik. Eller är den det? Om detta kan man läsa i en intressant artikel av George Friedman på Stratfor Global Intelligence.

Inga kommentarer: