tisdag 5 mars 2013

Ungdomsjobb genom introduktionsanställningar

"Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL/Pacta) tar ytterligare steg för att ge ungdomar arbete och säkra kvaliteten i välfärden. Detta genom ett avtal om att införa arbetslivsintroduktionsanställningar", rapporteras i ett pressmeddelande från SKL i slutet av februari. Avtalet ger möjlighet till anställning för ungdomar på 75 procent och utbildning och introduktion på 25 procent.

Detta är en utmärkt möjlighet för ungdomar att få inträde på arbetsmarknaden och för kommunerna att säkra personaltillgången i samband med alla väntade pensionsavgångar den närmaste åren.


Nu är det upp till till kommunerna - också vår - att se möjligheterna och ta sitt ansvar. Folkpartiet lyfte den här frågan till kommunfullmäktige i vår motion Unga ska ha jobb! för snart ett år sedan. Kommunledningens svar har dröjt, men nu (om inte förr) finns det inte längre några skäl att tveka. Kommunen måste ta sitt ansvar både för våra unga och för kompetensförsörjningen.


Inga kommentarer: