onsdag 14 augusti 2013

Flathet mot nazister är inte acceptabel

I lördags misshandlade nazister en modig människa på öppen gata i Uppsala i samband med en olaglig nazistisk demonstration. Den modige slogs blodig, sedan han ingripit när nazisterna anföll en kvinna som protesterade mot ha blivit filmad. Polisen gjorde enbart ett tafatt ingripande - se UNT 13 augusti. Polisens undanglidande och blåögda svar i artikeln leder knappast till ökat förtroende.

"Vad tänker polisen göra?", frågar sig UNT på ledarplats 12 augusti. Det är en mycket berättigad fråga. Polisen bör ta mer seriöst på sina centrala uppgifter, nämligen att skydda medborgarna men också vår demokratiska stat. Hatpropaganda och organiserad våldsutövning utgör ett hot mot demokratin och hör inte hemma i ett civiliserat samhälle.

Peter Nobel, f d generalsekreterare i Svenska Röda Korset, har skrivit en mycket tänkvärd debattartikel i UNT 7 augusti - "Organiserad rasism ska förbjudas". Nobel skriver: "Organiserad rasism är tillåten i Sverige. Ändå har vi anslutit oss till FN:s konvention från 1965 mot alla former av rasdiskriminering.
Enligt dess artikel 4a ska 'konventions­staterna förbjuda organisationer och organiserad och annan propaganda, som främjar och uppmanar till rasdiskriminering, samt förklara deltagande i dylika organisationer eller dylik verksamhet som en brottslig handling straffbar enligt lag'” och han anför ett antal goda skäl för en sådan lagstiftning i polemik mot ett antal i debatten vanligt förekommande invändningar. Peter Nobels argumentation förtjänar att tas på allvar. Vi behöver en seriös, inte undanglidande, diskussion i dessa frågor. Med en tydlig lagstiftning skulle inte polisen kunnat agera som i Uppsala 10 augusti 2013.

Demokratiska krafters blåögdhet och inkompetens gentemot rasister och nazister har störtat Europa i fördärvet en gång - det räcker och blir över.

Inga kommentarer: