onsdag 28 oktober 2009

Demensboende

Demensvården i Tierps kommun och Forshems vara eller inte vara har debatterats livligt i media på senaste tiden. För min del tror jag att tanken på ett samlat demensboende är riktig och ska kunna ge bättre vård. Erfarenheterna från en del andra kommuner visar detta. Däremot hade kanske en placering i centralorten varit att föredra för de anhöriga (framför Wesslandia), om det hade varit möjligt. Detta betyder ju inte att Forshem nödvändigtvis måste läggas ner.

Men ännu viktigare är enligt min mening att det skapas trygghetsboenden i kommunen. Det är en fråga som pensionärsorganisationerna driver hårt och med all rätt. Och i Östhammar talar man om att bygga ett nytt vårdboende med trygghetsboenden i närområdet (se UNT-artikel). Vågar man tänka tanken i Östhammar ska det väl var möjligt också i Tierp, eller?

Inga kommentarer: