fredag 9 oktober 2009

Sveriges bästa ungdomspolis?

Sveasalen i Tierp var fullsatt när IOGT-NTO i Tierp i torsdags arrangerade en informationskväll om den lokala drogsituationen. Och mötet var väl värt ett besök. Kommunens drogsamordnare Lars Öhman berättade om situationen bland annat utifrån ungdomsenkäten Liv och Hälsa Ung.

Ungdomspolis Ulrika Hillerstig berättade som alltid väldigt engagerat om de problem som finns, men också om det fantastiska arbete som ungdomarna i kommunens relativt nystartade ungdomsnätverk gör. Och de har en god förebild i Ulrika - bättre ungdomspolis lär vara svårt att hitta!

Om man som jag sitter i kommunens Barn och Ungdomsutskott vet man att engagemanget behövs och att det förebyggande arbetet är oerhört viktigt. Framför allt lidandet, men också kostnaderna blir alldeles för stora idag, när många insatser sker alldeles för sent. Fungerande satsningar på våra barn, ungdomar och familjer är väl använda pengar! Men att vuxna engagerar sig är det allra viktigaste och det tror jag att deltagarna på mötet kommer att göra.

Inga kommentarer: