fredag 30 oktober 2009

Mat i egen regi

Det är verkligen roligt att det nu blir lokalt lagad mat i Tierp igen. Det har Folkpartiet inklusive undertecknad arbetat för länge. Ännu gladare blir man när man i en artikel i Arbetarbladet läser att maten i möjligaste mån ska tillagas från grunden och att man anställer personal med restaurangerfarenhet. Det kan bli något mycket bra av detta!

Inga kommentarer: