fredag 19 mars 2010

Ungdomar blir trainees i Skellefteå - en idé för Tierp?

  "Ungdomar blir trainees i Skellefteå" skriver Dagens Samhälle 19 mars. Artikeln handlar om hur Skellefteå kommun avsatt tio miljoner kronor till ett ungdomstrainee-program som startade i höstas. Ungdomarna är visstidsanställda i sex månader med en lön på närmare 16 000 kronor i månaden i arbeten som inte annars skulle blivit gjorda. En del av tiden ägnas åt studier och validering av kunskaper och erfarenheter som ungdomarna redan har. Ungdomar mellan 20 och 26 år har kunnat söka platserna och cirka 40 procent av de antagna hade tidigare försörjningsstöd.

Detta borde kunna vara en idé även för Tierp som enligt samma utgåva av Dagens Samhälle har 18,6 procent arbetslösa i åldern 18 - 24 år (plats 216 bland landets 290 kommuner). Finansieringen då? En del betalas ju av mindre kostnader för försörjningsstöd. Och vi måste oftare ställa oss frågan vilka kostnaderna blir i framtiden om inte våra ungdomar kan etablera sig i arbetslivet och samhället.

Inga kommentarer: