torsdag 11 mars 2010

Goda idéer för en bra skola

I en debattartikel i Dagens Samhälle 9 mars (nätupplagan) pekar Maria Stockhaus (M), ordförande i SKL:s utbildningsberedning på ett antal viktiga punkter för att få en bra skola i kommunerna:

"• Har bra ledare. Politiker, förvaltningschef och rektorer tar ansvar för elevernas resultat och har en aktiv dialog om skolans mål och utveckling.
• Lyfter fram kompetenta lärare. Utgångspunkten är att det är tillåtet att vara bra; alla lärare kan utvecklas och goda insatser belönas genom lön, karriärvägar eller på andra sätt.
• Har höga förväntningar. Alla elever kan och ska lyckas oavsett förutsättningar. Det ställer också krav på lärare, tjänstemän och politiker.
• Tar reda på hur det går. Uppdraget från politikerna är att skolan ska ha koll på varje barn genom systematisk uppföljning av kunskapsresultat och andra värden. Resultaten ska återkopplas för att sedan kunna åtgärdas och förbättras."

Mycket bra. Det är enligt min mening precis det som behövs även i Tierps kommun. Och dessutom väl i överensstämmelse med Folkpartiets förslag till skolplan i kommunen, vilken jag var med om att ta fram för ett par år sedan. Trevligt!

Maria Stockhaus skriver också: "Det är viktigt att debatten handlar om dessa aspekter och inte den eviga diskussionen om vem som ska vara huvudman."
Väl talat!

Inga kommentarer: