torsdag 27 maj 2010

Ingen mobbning på Aspenskolan?

I en artikel i Dagens Samhälle (DS) 19 maj: Antimobbningsarbete ger utslag i enkät listas landets skolor efter förekomst av mobbning utifrån en enkät som Folkhälsoinstitutet gjort bland landets elever. Aspenskolan i Tierp framstår som näst bäst i landet! Det görs mycket bra på Aspenskolan, men det finns säkert också de som inte känner igen sig i beskrivningen.

I själva verket ligger det nog generellt mycket i vad ordföranden i barn- och skolnämnden i Lund, Lars Hansson (FP), skriver i en debattartikel i DS 25 maj, nämligen att mobbning förekommer överallt och att ett "bra" resultat i enkäten snarare tyder på att problemen inte tas på tillräckligt allvar. Jag vet att mobbningen inte är noll på Aspenskolan, men så ser det ut i enkätsvaren.

Inga kommentarer: