torsdag 27 maj 2010

Partier och media på Högbergsskolan

I ett tidigare inlägg har jag skrivit om de politiska partiernas bokbord på Högbergsskolan 18 maj. Och pressen har rapporterat med varierande resultat, vilket lärare på skolan påpekar i en insändare i UNT 26 maj - "Demokratiskt på Högbergsskolan". Där framhäver de skolans ansvar för demokratin och beklagar att SD i UNT:s rapportering fått större delen av utrymmet. Jag kan inte annat än hålla med, artikeln ger ingen objektiv skildring av evenemanget. Låt kvällstidningarna behålla sin sensationslystna journalistik för sig själva!

Inga kommentarer: