söndag 23 maj 2010

Svidande kritik mot Tierps kommun

Precis som UNT skriver (länk nedan) och Socialstyrelsen påpekar i sin granskning har situationen på Resurscentrum för barn (RCB) varit mycket besvärlig under lång tid. Egentligen under väldigt lång tid, men fram till våren förra året upplevde jag från min plats i utskottet Barn och Ungdom att utvecklingen gick framåt i en hel del avseenden, vilket också länsstyrelsen konstaterade. Därefter inträffade diverse misshälligheter och och situationen blev snabbt katastrofal, för att nu åter - som jag uppfattar det och hoppas - vara på väg in i kontrollerade former, som förhoppningsvis på något års sikt ska leda till en verksamhet som är mycket bättre än på decennier. Men det är djupt beklagligt att det inträffade naturligtvis påverkat verksamheten till men för medborgarna. Länk till artikel i UNT: Svidande kritik mot Tierps kommun - Tierp - UNT.se

Nu måste RCB och utskottet hitta arbetsformer så att sådana här sammanbrott kan undvikas i fortsättningen. Kommunens revisorer har i sin rapport tidigare i år pekat på viktiga åtgärder. En är satsning på förebyggande socialt arbete bland barn och unga (vilket alla talat om länge och som hittills utvecklats alltför långsamt). En annan åtgärd är att återupprätta förtroendet mellan personal och ledning, vilket jag uppfattar vara på väg. Och en tredje att förbätta kontakterna mellan personalen och politiken och att öka utskottets politiska roll. Det är viktigt att utskottet och kommunstyrelsen har en god bild av utvecklingen och att utskottet får tid och möjligheter att inte bara agera myndighet, utan också bereda ärenden till kommunstyrelsen och spela en tydlig roll i politiken. Det är en förutsättning för att den nya politiska organisationen ska fungera väl.

Inga kommentarer: