söndag 18 juli 2010

Alla barn har rätt till bra utbildning

Skolinspektionen riktar kritik mot Tierps kommun i ett elevärende, som UNT redovisar 17 juli. Ärendet och kritiken visar att kommunen inte för närvarande klarar av att ge god utbildning åt alla elever. Det är naturligtvis inte acceptabelt. Vi behöver en kommunledning som tar betydligt allvarligare på detta. Stöd måste sättas in i tid och utvärderas ofta. Enligt min mening är missriktad sparsamhet i sådana frågor detsamma som slöseri, både med människor och pengar. Budgetar ska hållas, men också vara realistiska. Det är dags att se längre än nästa månadsuppföljning eller bokslut och att inse att tidiga insatser även är ett sätt att spara pengar på några års sikt. Misslyckanden i skolan är oerhört dyra för samhället!

Inga kommentarer: