måndag 19 juli 2010

Parkskötsel i Karlholmsbruk

I UNT 19 juli kan man läsa om dålig skötsel av parkmark i Karlholm och jag vet att Karlholm inte är ensamt om att ha råkat illa ut i upphandlingen. Enligt min mening finns en rad brister i kommunens upphandlingspolitik. För det första måste man naturligtvis se till att upphandlingsunderlagen är tydliga och innefattar allt som ska göras. För det andra ska man naturligtvis se till att lämnade offerter är tydliga och realistiska - glädjekalkyler och godtycke ska inte accepteras, då hindras bättre leverantörer.

Men jag skulle vilja gå ett steg längre och påstå att upphandling av sådana här tjänster från ett och samma företag för hela kommunen ofta är ett dåligt alternativ till kommunens egen regi. Sådan upphandling gör nämligen avståndet mellan utförare och berörda (boende, dagispersonal, med flera) ännu längre. Upphandlingen borde istället delas upp efter kommundelar, så att lokala entreprenörer kan konkurrera. De kan ha en nära kontakt med de berörda och känna ansvar för sin bygd. Valfriheten och närheten i samhället måste ökas - inte minskas!

Jag har placerat min blogg i Tierpbloggkartan.se!

Inga kommentarer: