onsdag 7 juli 2010

Rädda skolan från rödgrön röra!

"En stor internationell undersökning om elevers kunskaper, attityder och värderingar visar att svenska åttondeklassare har goda kunskaper om samhälle och demokrati. Men bara om man ser till genomsnittet.
Sverige utmärker sig som ett land med stora skillnader i elevernas kunskaper. Var åttonde elev får inte ens det minimum av kunskaper som krävs för att fungera som medborgare. Det är också bland elever med dåliga kunskaper som intolerans och bristande uppslutning kring demokratiska värden visar sig vanligast."
Så skriver Dagens Samhälle 30 juni.

Detta är resultatet av decenniers socialdemokratisk flumskola. Den har varit dålig för alla, men alldeles särskilt dålig för dem som är i störst behov av stöd i sitt lärande. Jan Björklund, Folkpartiet och Alliansen är på god väg att få skolan på rätt köl, men decenniers nedmontering kan inte repareras på en mandatperiod. Därför är det viktigt att Alliansregeringen får stöd i valet. Den rödgröna rörans "omvändelse" under galgen i Almedalen är inget att lita på - de är ju inte ens tillnärmelsevis eniga.

Inga kommentarer: