måndag 25 juni 2012

UNT, FRA och Folkpartiet

UNT:s ledare är ofta både tänkvärda, förnuftiga och välskrivna. Ledaren den 21 juni betitlad Fräckt FRA-förslag utgör ett sorgligt undantag. "Nu ska FRA tydligen också användas mot knarkhandlare, smugglare och annat småbus, som svensk lag aldrig tidigare tillåtit att brevhemligheten bryts för", påstår ledarskribenten. Bortsett från att påståendet inte är sant kan man undra vilka värderingar skribenten står för om vederbörande betraktar knarkhandlare och smugglare som småbus. Att vederbörande därefter sågar i stort sett hela riksdagen med undantag för Vänsterpartiet, Miljöpartiet och SD är kanske bara följdriktigt. Man får väl i det här sammanhanget vara tacksam för att skribenten är särskilt kritisk mot Folkpartiet Liberalerna.

Frågorna om signalspaning är inte enkla och självklart behöver den omgärdas med ett tydligt regelverk. Den som önskar en sansad beskrivning av förslaget kan till exempel läsa riksdagsledamoten Johan Pehrsons (FP) blogg eller varför inte regeringens hemsida. Förslaget gäller grov organiserad brottslighet. Titta gärna också in på Datainspektionens hemsida, som visserligen innehåller kritik av förslaget, men en mer nyanserad sådan än UNT:s överhettade ledare: "Vi utesluter inte att den öppna polisen har tillräckliga skäl men det saknas en tillräckligt djup och ingående analys som påvisar det".

Det står naturligtvis ledarskribenten fritt att betrakta den demokratiska staten som oerhört farlig, men nonchalera grov organiserad brottslighet. Men det är enligt min mening inte liberalt utan oförnuftigt.

Inga kommentarer: