tisdag 3 juli 2012

Sommarsamtal i Lövstabruk

Kulturföreningen i Lövstabruk gör verkligen år efter år en storartad insats för kultur och bildning, bland annat genom sina sommarsamtal med Birgitta Östlund som primus motor. Årets premiär inträffade i lördags med Louise Nyström, arkitekt och byggnadshistoriker, som utmärkt inledare om Ferdinand och Anna Bobergs resa genom Sverige under några år i slutet av 1910-talet med syftet att dokumentera industri- och kulturmiljöer som man fruktade var på väg att försvinna - bl.a. Lövstabruk.

Ferdinand var skicklig arkitekt (bland annat Rosenbad) och tecknare, Anna en flyhänt och medryckande skribent. Deras gigantiska projekt resulterade bland annat i över 3000 teckningar från hela landet, varav en del nu är utställda i kulturföreningens lokal på Stora gatan 9 i Lövstabruk.

Louise Nyström har lett ett projekt för att undersöka vad som hänt med de miljöer som Boberg dokumenterade, viket gör att det nu finns aktuell fotodokumentation av många av miljöerna. Om detta handlade inledningen och samtalet i den som så ofta gott och väl fullsatta lokalen. Dokumentationen finns i boken Svenska bilder : i Anna och Ferdinand Bobergs fotspår efter hundra år och på projektets hemsida I Ferdinand Bobergs fotspår. På hemsidan är det lätt att hitta teckningar och foton från hela landet.

Ett (eller flera) besök i Lövstabruk i sommar är verkligen att rekommendera och varför inte då passa på att besöka något av Kulturföreningens sommarsamtal eller andra arrangemang.

Inga kommentarer: