torsdag 26 september 2013

Kan vi lita på polisen?

I ett inlägg för en månad sedan kritiserade jag polisen för det slappa agerandet gentemot en nazistisk demonstration och misshandel i centrala Uppsala. Jag tror inte att polisens brist på agerande berodde på ond vilja, utan snarare på aningslöshet och kanske lite menlös lagstiftning (som också tar sig uttryck i att rasistiska tidskrifter tydligen kan få presstöd).

I måndags briserade nyheten att skånepolisen upprättat ett register över fyratusen romer, varav tusen barn. Vad som än är bakgrunden till att registret påbörjades (vi får förutsätta att det gäller brott), så borde det inte vara svårt att inse att ett så omfattande och varaktigt register, uppenbarligen grundat på etnicitet, är fullständigt oacceptabelt.

Skånepolisens agerande tyder på en historielöshet och aningslöshet långt utöver det rimligas gräns. Det är bra att rikspolischefen inser detta och tar tydligt avstånd från agerandet. Tyvärr verkar inte samma insikt finnas på alla håll inom polisen. Saken måste självfallet utredas och de ansvariga ställas till svars. Annars blir det svårt att lita på polisen.

Inga kommentarer: