torsdag 31 juli 2014

Försök förstå vem Putin är!


Mycket tyst och mycket värdigt. Första dagen av familjens semester i Europa landade vi på Schipol. Det var 23 juli, samma dag som de första offren från MH17 kom hem från Ukraina. Bilden visar en jättelik manifestation i Amsterdam samma kväll. Mycket tyst och mycket värdigt.

Och därmed så oerhört väsensskilt från Ledaren i Kreml. Det Kreml som vårt kära Europa dessvärre visat och fortfarande visar så mycket aningslös undfallenhet gentemot, bland annat genom nedrustning och beroende av rysk gas. Det är pinsamt att så lite erfarenhet verkar ha dragits ur hundra år av europeisk historia. Bristen på bredare bildning i allmänhet och historisk sådan i synnerhet är förmodligen en del av förklaringen. Hur många har läst Machiavellis Fursten? Putin har det säkert. Därmed inget ont om Machiavelli - han var långt mycket mera klok än ond (till skillnad från Putin). Men tyvärr är bristen på klokhet och ledarskap enligt min mening fundamental på många håll i det demokratiska Europa (inklusive Sverige).

UNT:s ledare 31 juli är en lite märklig inlaga i frågan om Europas undfallenhet. Samtidigt som man skriver att "Från EU har hållningen fram tills i veckan varit väl försiktig", har ledaren otroligt svårt att själv uttrycka sig annat än "väl försiktigt". Eller vad sägs om ". . . Ryssland, vars agerande både internationellt och gentemot den egna befolkningen ter sig mer och mer demokratiskt tveksamt"? Ryssland är inte demokratiskt tveksamt, utan till sin funktion helt odemokratiskt. Ett av otaliga exempel på detta är Yukos-affären (se t ex SvD 31 juli). Läs gärna (dock på tyska) en mycket tydlig och klargörande artikel i Frankfurter Allgemeine betitlad Yukos-Urteil - Das System Putin.

När det gäller nedskjutningen av MH17 över maffiakontrollerat område i Ukraina är det väl vid det här laget fullständigt uppenbart att den putinstödda separatistmaffian sköt ner planet - varför uttrycker sig UNT så försiktigt (på ledarplats av alla ställen)? Läs gärna Expressens artikel ”Det ska ha landat kroppar i trädgårdar" och länkar därifrån.

Ursäkta, men UNT:s ledare är denna gång inte tydlig, utan undfallande och pinsam. En tydlig och bra ledare hade däremot DN (och en mängd andra europeiska tidningar) 27 juli ”Tala tydligt till Vladimir Putin”.  Läs den!

Inga kommentarer: