lördag 5 juli 2014

Karriärtjänster i offentlig sektor - viktigt och bra FP-initiativ

Idag presenterar Folkpartiet ett viktigt initativ för väl fungerande vård och skola - och för minskade genomsnittliga löneskillnader mellan kvinnor och män: Jämställdhetsmiljard för högre lön i skolan och vården. Initiativet innebär fler karriärtjänster inom skolan och helt nya sådana inom förskolan och vårdsektorn.

Förslaget innefattar ytterligare 10.000 förstelärartjänster till hösten 2016, vilket innebär att staten bekostar ett lönelyft på 5.000 kronor per månad för välmeriterade och framgångsrika lärare. För förskolans del innebär det en första satsning på 2.000 förste förskollärare under 2016 och för vården en start med 2.000 karriärtjänster för barnmorskor och specialistsjuksköterskor, även det med start under 2016.

Detta är ett mycket bra förslag - det måste vara möjligt att göra ansvars- och lönekarriär även inom den offentliga sektorn och inte minst inom de verksamheter som omfattar flest människor. Jag hoppas att detta kan bidra till en rimligare syn på lönedifferentiering även inom kvinnodominerade yrken. Så kan löneskillnader mellan kvinnor och män utjämnas och en jämnare könsfördelning på den offentliga arbetsmarknaden uppmuntras.

Den som vill kan ju kalla detta feminism - jag kallar det liberalism. Det viktiga är att ta debatten mot populistiska pajaspartier även på vänsterkanten, som Feministiskt initiativ, lika väl som på högerkanten, som SD.

Inga kommentarer: